Decizia nr. 575 din 30.09.2014

01.10.2014


envoyer l'article par mail title=

 Către :
 S.C. Raytrust S.R.L. C.U.I. RO24425327 Olteniţa, B-dul Republicii nr. 64, Bl. G, sc. B, ap. 8 Judeţul Călăraşi Cod poştal 915400

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 iulie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie cererea înregistrată sub nr. 6927/22.05.2014 a S.C. Raytrust S.R.L. privind acordarea licenţei audiovizuale pentru postul News TV, cerere înscrisă la punctul 17 pe ordinea de zi a şedinţei, pe care au analizat-o, au supus-o la vot şi cu privire la care membrii Consiliului au decis, în unanimitate, respingerea acesteia. În şedinţa publică din data de 30 septembrie 2014, analizând Nota nr. 256/19.09.2014 emisă de Biroul Licenţe Autorizări, înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi, membrii Consiliului au constatat că nu s-a redactat decizia cu privire la respingerea cererii societăţii menţionate, conform Extrasului Procesului Verbal din 22.07.2014, şi, în consecinţă, au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca Serviciul Juridic şi Reglementări să întocmească decizia respectivă.

 Conform Notei Biroului Licenţe Autorizări din data de 11.06.2014 referitoare la cererea SC Raytrust SRL (Olteniţa) de solicitare a licenţei audiovizuale pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe cu denumirea News TV din Olteniţa, prezentată în şedinţa publică din 22.07.2014, au reieşit următoarele : „Solicitare nr. 6927/22.05.2014, completată la data de 27.05.2014. Acţionariat societate (conform Certificatului Constatator nr.6498/07.05.2014) : acţionar unic-Madinoae Raymond Daniel
 Nici societatea şi nici asociatul unic nu deţin părţi sociale/acţiuni la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală.

 Zona de difuzare a programului : Olteniţa şi alte localităţi din judeţul Călăraşi, conform acordurilor de retransmisie de la distribuitorii de servicii din zonă SC EXPERTNET SRL şi SC EL NICO SRL .
 Formatul de principiu al serviciilor de programe : generalist.
 Orar de difuzare : 00.00-24.00, din care reluări astfel : luni - vineri şi duminică : 21 :00-24 :00 ; 00 :00-08 :00 (11 ore/zi) sâmbătă : 05 :30-09 :00 (3,5 ore/zi)

 Structura serviciului de programe :
 Structura serviciului de programe dupã surse de provenienţã : ( % )
 Producţie proprie 90
 Producţii audiovizuale ale altor producãtori 10
 Programe retransmise 0
 Programe preluate 0

 Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni : ( % )
 Programe de informare 40
 Programe educative, culturale, religioase 20

 din care : educative 10 culturale 5 religioase 5
 Filme 10
 Programe de divertisment ºi alte tipuri de programe 15
 Publicitate ºi teleshopping 15
 din care : publicitate 15 teleshopping 0

 Echipament : Sunt depuse la dosar : schemele bloc de funcţionare şi lista completă de echipamente, cu date tehnice şi preţuri.
 Valoarea investiţiei iniţiale :413.000 euro din care :

  • 80.000 euro sunt alocaţi pentru teren şi construirea clădirii destinate postului tv
  • 248.000 euro pentru echipamente de producţie şi emisie
  • 20.000 euro –aparatură birou
  • 15.000 euro mobilier
  • 10.000 euro decor
  • 25.000 euro auto
  • 15.000 euro-cheltuieli amenajare studio, consultanţă, etc.
     Numărul total de angajaţi : 29, cu prezentarea organigramei postului

 Observaţie :

 1. Societatea RAYTRUST SRL a mai solicitat licenţă audiovizuală pentru servicul de programe RRTV (Olteniţa) şi în 11.02.2011, ce s-a discutat în şedinţa din 24.02.2011, Consiliul solicitând îmbunătăţirea proiectului editorial. La data de 19.05.2011 s-a depus proiectul editorial îmbunătăţit, solicitarea fiind rediscutată în şedinţa de Consiliu din data de 07.06.2011 şi a fost respinsă.
 2. În data de 08.06.2012 s-a depus o nouă solicitare, dar incompletă (lipsă : declaraţiile notariale ale asociatului unic şi în numele societăţii.) Ţinând cont că nu s-a completat solicitarea, nu a fost discutată în şedinţă.
 3. Societatea a solicitat la data de 22.05.2013 licenţă audiovizuală pentru serviciul de programe Ray TV, programată în şedinţa din 20.06.2013, la care reprezentanţii nu s-au prezentat.

 Menţiune : În Olteniţa este acordată o singură licenţă audiovizuală, Prima TV, care funcţionează în regim de retransmisie integrală a staţiei centrale din Bucureşti.”

 În şedinţa publică din 22.07.2014, analizând materialele ce au stat la baza cererii nr. 6927/22.05.2014 a S.C. Raytrust S.R.L. de acordare a licenţei audiovizuale pentru serviciului de programe cu denumirea News TV din Olteniţa, ţinând seama de dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, membrii Consiliului au supus la vot solicitarea şi au decis, în unanimitate, respingerea acesteia.

 În aceste condiţii, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Se respinge cererea S.C. Raytrust S.R.L. privind acordarea licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe cu denumirea News TV din Olteniţa