Decizia nr. 576 din 30.09.2014

01.10.2014


envoyer l'article par mail title=

 Către :
 SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL Baia Mare, Bd. București, nr. 3, jud. Maramureș

 privind respingerea cererii de prelungire formulată de SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL,

 pentru licenţa audiovizuală nr. TV-C250/16.06.2005

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat cererea de prelungire înregistrată sub nr. 10657/03.09.2014 completată cu nr. 10657/03.09.2014 şi 10971/12.09.2014, formulată de SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL., cu privire la licenţa audiovizuală nr. TV-C250/16.06.2005 pentru postul Axa TV Maramureş din Baia Mare, cerere înscrisă la punctul 3 pe ordinea de zi a ședinței, pe care au analizat-o și au supus-o la vot.
 Conform dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de Consiliu.

 Condiţiile pentru prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale sunt stabilite prin Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare. În şedinţa publică din data de 30 septembrie 2014, analizând Nota nr. 256/19.09.2014 emisă de Biroul Licenţe Autorizări, înscrisă la punctul 5 pe ordinea de zi, membrii Consiliului au constatat că nu s-a redactat documentul cu privire la modul de soluţionare a cererii societăţii menţionate, conform Extrasului Procesului Verbal din 16.09.2014, şi, în consecinţă, au decis, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca Serviciul Juridic şi Reglementări să întocmească documentul respectiv.

 Respingerea cererii de prelungire este motivată de situaţia de fapt şi de drept constatată şi prezentată de Biroul Licenţe Autorizări după analizarea documentaţiei depuse de radiodifuzor, conform extrasului din -Nota prezentată Consiliului în şedinţa publică, redat mai jos :
 „SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL Baia Mare
 Solicitare nr. 10657/03.09.2014 completată cu nr. 10657/03.09.2014 şi 10971/12.09.2014
 Licenţa audiovizuală : TV-C250/16.06.2005 cu modificările ulterioare (preluată la 23.01.2014 de la SC GLOBAL MARA TRUST SRL)
 Decizia de autorizare iniţială : 894.0/26.07.2005
 Data expirării : 26.07.2014
 Solicitări reactualizare structură serviciu de programe : 10
 Ultima structură aprobată la 23.01.2014
 Format de principiu : generalist
 Solicită modificarea orarului de emisie şi a structurii serviciului de programe surse de provenienţă :

 Orar de emisie : Aprobat 23.01.2014 Solicitat Luni-joi 5 ore/zi 4 ore/zi (2 ore emisiuni în direct, 2 ore reluare) Vineri 5 ore/zi 3 ore/zi (2 ore emisiuni în direct, 1 oră reluare) Sâmbătă 3 ore/zi - Duminică 2 ore/zi -

 Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%) Aprobat 23.01.2014 Solicitat
 Producţie proprie 18 11
 Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0
 Programe retransmise 82
 Someş TV - 79
 eMaramureş TV - 3 89
 Someş TV - 85
 eMaramureş TV - 4
 Programe preluate 0 0

 Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni (%)
 Aprobat 23.01.2014 Solicitat|
 Programe de informare 86 86
 Programe educative, culturale, religioase 10 10

 din care : educative 0 - culturale 7 7 religioase 3 3
 Filme - -
 Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 0 0
 Publicitate şi teleshopping 4 4
 din care : publicitate 4 4
 teleshopping - -

 Sancţiuni – nu, de la data preluării licenţei.
 Observaţii :

 Art. 20 Decizia CNA nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare :
 (2) „Cererea de prelungire se depune la CNA cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei...”.
 Cererea de prelungire a fost depusă la data de 03.09.2014.2014, după expirarea de drept a valabilităţii licenţei (26.07.2014).
 (3^1) „... Completarea dosarului în condiţiile precizate de Biroul licenţe autorizări nu se poate face mai târziu de 15 zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei. Cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei este respinsă în situaţia neîndeplinirii termenelor de depunere sau de completare a documentelor...”.

 Art. 17 Decizia CNA nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare :
 „Modificări în licenţa audiovizuală pot fi aduse după minimum un an de la începerea difuzării serviciului de programe, prelungirea valabilităţii sau preluarea licenţei audiovizuale”.
 Solicită modificarea orarului de emisie şi a structurii serviciului de programe surse de provenienţă

 SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL deţine 5 licenţe audiovizuale (3 radio în Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Borşa şi 2 TV-C în Baia Mare : eMaramureş TV şi Axa TV Maramureş).
 În Baia Mare funcţionează 7 posturi de televiziune :

  • terestru : TV Impact, Pro TV, Antena 1, Naţional TV
  • prin reţele electronice (TVC) : Axa TV Maramureş, eMaramureş TV, TL+Maramureş.”

 Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Decizia 277/2013, Cererea de prelungire se depune la CNA cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei...”. Cererea de prelungire a fost depusă la data de 03.09.2014.2014, după expirarea de drept a valabilităţii licenţei (26.07.2014).

 Făcând aplicarea dispoziţiilor legale menţionate anterior, (în observațiile Notei) constatând că radiodifuzorul S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L. nu a depus în termenele şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 20 din Decizia 277/2013 documentele necesare prelungirii valabilităţii licenţei audiovizuale, Consiliul a decis, în temeiul dispoziţiilor art. 55 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, respingerea solicitării de prelungire a licenţei audiovizuale nr. TV-C250/16.06.2005 pentru postul Axa TV Maramureş din Baia Mare.
 De asemenea, Consiliul a constatat că, anterior depunerii documentelor necesare în completarea solicitării de prelungire de către radiodifuzor, termenul de valabilitate al licenţei audiovizuale a expirat, situaţie în care aceasta şi-a încetat efectele prin împlinirea termenului pentru care a fost acordată, la data de 26 iulie 2014.
 În temeiul prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Se respinge cererea formulată de radiodifuzorul SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL,pentru prelungirea cu 9 ani a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale nr. TV-C250/16.06.2005, cu modificările ulterioare, acordată pentru difuzarea terestră a serviciului de programe de radiodifuziune cu denumirea Axa TV Maramureş din Baia Mare.
 Art. 2 : Licenţa audiovizuală nr. TV-C250/16.06.2005, cu modificările ulterioare, acordată SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL, pentru difuzarea terestră a serviciului de programe cu denumirea Axa TV Maramureş din Baia Mare., îşi încetează efectele prin împlinirea termenului de 9 ani pentru care a fost acordată