Decizia nr. 581 din 28.06.2012

28.06.2012


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 513/07.06.2012 privind sancţionarea cu 10.000 lei

Către,

S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
BRAŞOV, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 10083/27.06.2012, prin care S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. a solicitat reducerea cuantumului amenzii în sumă de 10.000 lei aplicată de CNA prin Decizia nr. 513/07.06.2012 pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, raportate la art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe cele ale articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

- În ceea ce priveşte argumentul potrivit căruia intenţia radiodifuzorului a fost aceea de a respecta legislaţia în materie de campanie electorală pe posturile de radio şi de televiziune, Consiliul a constatat că această intenţie nu s-a reflectat şi în conţinutul ştirilor cu caracter electoral difuzate în perioada 18 - 31 mai 2012. De asemenea, referitor la motivele invocate de radiodifuzor în susţinerea ideii potrivit căreia dezechilibrul constatat în emisiunile informative nu i-ar fi imputabil, acestea nu sunt de natură să justifice decalajul semnificativ constatat. Astfel, de exemplu, candidaţii şi competitorii electorali ai PDL au fost prezentaţi de 393 de ori în ştirile cu caracter electoral difuzate în perioada menţionată, în timp ce ai USL au fost prezentaţi numai de 145 de ori, iar alţi competitori electorali au fost prezentaţi de numai 56 ori (UNPR) ori de 22 ori (UDMR).

- Cu privire la argumentele referitoare la ştirea difuzată în cadrul ediţiei informative din 30 mai 2012 în legătură cu unii membri ai familiei Căncescu, Consiliul a considerat că răspunderea pentru conţinutul acesteia revine în exclusivitate radiodifuzorului, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului.

În aceste condiţii, S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. şi-a asumat să difuzeze pe post o informaţie nedovedită, cu repercusiuni inevitabile în ceea ce priveşte dreptul la imagine a persoanei, în speţă fiind vorba nu numai despre tatăl d-lui Aristotel Căncescu (căruia i-a fost adusă acuzaţia de « torţionar »), dar, implicit, şi la adresa d-lui Aristotel Căncescu (ştirea fiind difuzată sub titlul : « Aristotel Căncescu este fiu de torţionar ! »). O astfel de informaţie a fost una de impact în ceea ce priveşte opţiunea de vot a electoratului, având în vedere că, în respectiva perioadă, dl. Aristotel Căncescu se afla în campanie electorală pentru încă un madat la Preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov.

- În privinţa solicitării de diminuare a cuatumului amenzii, membrii Consiliului au considerat că aceasta este proporţională cu gravitatea faptelor săvârşite, decizia fiind luată de Consiliu cu respectarea criteriilor de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 144 din Codul audiovizualului şi la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca neîntemeiată.