Decizia nr. 584 din 02.10.2014

13.10.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. CITY NET S.R.L.
 Piaţa Roman Vodă nr. 5 incinta Casa de Cultură, Roman CUI : 24381590 Tel./Fax : 0729881851

 pentru postul de televiziune TOPALL TV Str. Ştefan cel Mare, bl. M15, Roman

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 octombrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizea nr. 4084/25.03.2014, precum şi raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la programele postului de televiziune TOPALL TV din Roman.
 Postul de televiziune TOPALL TV aparţine radiodifuzorului S.C. CITY NET S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 343.2/03.07.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1305.1-2/20.11.2007).

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CITY NET S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) şi art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora :

  • art. 58 alin. (1) « Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. »
  • art. 54 alin. (2) “Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).”

 Din raportul de monitorizare întocmit în data de 25.06.2014, membrii Consiliului au constatat că, deşi S.C. CITY NET S.R.L. deţine licenţă audiovizuală cu acoperire regională şi decizie de autorizare audiovizuală pentru un studio situat în str. Ştefan cel Mare, bl. M15, Roman, în realitate societatea emitea dintr-un alt studio, neautorizat de CNA, situat în Piaţa Roman Vodă nr.5 incinta Casa de Cultură, Roman, astfel încălcând preverile art. 58 alin (1) din Legea audiovizualului. Această situaţie a fost reconfirmată cu ocazia controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 02.10.2014.

 Potrivit prevederilor legale specifice domeniului audiovizualului, în situaţia în care un furnizor de servicii decide să schimbe amplasamentul studioului din care emite, are obligaţia de a solicita la CNA autorizarea noului studio, urmând ca difuzarea serviciului de programe din respectivul studiou să se facă după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
 Or, la data controlului efectuat de inspectorul audiovizual, societatea emitea deja dintr-un studio neautorizat de CNA, altul decât cel pentru care obţinuse decizia de autorizare la data de 20.11.2007.

 De asemenea, s-a mai constatat că societatea CITY NET S.R.L. nu a respectat nici prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită asupra formatului de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.
 În urma verificărilor s-a constatat că societatea nu respectă structura de programe aprobată de Consiliu. Programul real transmis se structureaza astfel :
 L - V 9 - 13 şi de la 18 - 22 program propriu şi duminica 9 - 11, în rest fiind transmis program de videotext.

 În conformitate cu prevederile legale invocate, societatea avea obligaţia de a obţine de la CNA acordul în vederea modificării structuri de programe difuzate.
 Potrivit informării întocmite cu ocazia controlului efectuat în data de 02.10.2010 s-a confirmat faptul că situaţia constatată prin raportul de monitorizare din data de 25.06.2014 persistă, în momentul actual o nouă structură nefiind solicitată şi aprobată de Consiliu, programele fiind emise în continuare dintr-un studiou neautorizat.
 Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CITY NET S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 343.2/03.07.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1305.1-2/20.11.2007 - pentru postul TOPALL TV Roman) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 58 alin. (1) şi 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca în următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TOPALL TV din Roman cu somaţie publică pentru încălcarea art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, întrucât a schimbat amplasamentul studioului din care emite, fără a solicita la CNA autorizarea acestuia şi fără a obţine în prealabil decizia de autorizare audiovizuală. Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 din Legea audiovizualului, deoarece a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului."

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.