Decizia nr. 619 din 01.11.2011

03.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.

cu sediul Bucureşti, str. B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2, Bucureşti C.U.I. 4747298

pentru postul de televiziune PRIMA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 11667/16.08.2011, cu privire la serialul „Iubiri secrete”, episodul difuzat în ziua de 15 august 2011, de postul PRIMA TV. Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.3/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.1/10.02.2011).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 19 alin. (2) lit. b), f) şi g) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor invocate din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Conform dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului, responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ; f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ; g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă. În fapt, postul PRIMA TV difuzează de luni până joi, în intervalul orar 15.00 - 17.00, serialul „Iubiri secrete”, genul programului „Dramă", cu marcajul „AP” (acord parental). Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că episodul serialului „Iubiri secrete”, transmis în ziua de 15 august 2011, a fost difuzat cu încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât a conţinut scene de violenţă fizică şi verbală, conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare a emisiunii şi de natură a prejudicia dezvoltarea psihică, mentală şi morală a minorilor.

Astfel, în episodul transmis în data de 15.08.2011, în cadrul unei scene în care unul dintre personaje, Mădălin Mariş, a avut un comportament violent, fizic şi verbal, la adresa unui bărbat mascat, care-l urmărea. Redăm din raportul de monitorizare : „Mădălin : Ţi-am zis, amigo, că pun mâna pe tine ? Ă ? Ia vezi, (…) că-ţi iau jugulara ! Mai eşti, mă, şmecher ? Ia să vedem, mă, cine e ăla şucar, care se ascunde sub mască ? Bărbatul mascat : Lasă-mă să plec, dacă mă laşi să plec, jur că te las în pace ! Dacă îmi dai masca jos, jur că te omor ! Mădălin : Bă, băiatule, singurul care are un cuţit la beregată acum, eşti tu, mă, nu eu. Ai înţeles ? Auzi, da` ia-ţi tu singurel masca jos, că eu am mâinile ocupate. Şi nu face vreo mişcare bruscă sau vreo ghiduşie, că, fac din gâtul tău, fântână arteziană. Ai înţeles, mă ? Hai, repede !”. De asemenea, în acelaşi episod, conflictul dintre cele două personaje - Mădălin şi bărbatul mascat – a continuat în subsolul unui bloc, context în care aceştia s-au ameninţat cu pistoalele, folosind un limbaj violent.

Redăm din raportul de monitorizare : „Voce din off : Nu cu mult mai târziu, după o urmărire prin cartier, Mădălin şi Mascatul au ajuns faţă în faţă. Însă, identitatea urmăritorului rămâne, în continuare, o enigmă. Mădălin : Lasă arma jos, că trag ! Mascatul : Dacă tragi tu, trag şi eu ! Mădălin : Nu prea cred că îţi doreşti asta ! Mascatul : N-am nimica de pierdut. Mergem amândoi în iad. Mădălin : Păcăliciule, odată şi odată, am să pun mâna pe tine. Ai înţeles ? Iar data viitoare, îţi dă Măduţu cuvântul de onoare, că nu mai scapi ! Mascatul : Nu cred, avantajul e de partea mea ! Eu ştiu de unde să te găsesc pe tine, tu, nu. Mădălin : N-ai habar, cu cine te-ai pus ! Mascatul : Stai cuminte şi nu face mişcări bruşte ! Vezi că eu o să plec acum, ne vedem !”

Având în vedere conţinutul episodului, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost, în mod evident, nepotrivit orei de difuzare a programului, fiind de natură a afecta dezvoltarea morală sau mentală a copiilor, protagoniştii având un comportament agresiv şi de o moralitate discutabilă, folosind un limbaj excesiv violent. Raportat la ora de difuzare, la încadrarea făcută de radiodifuzor şi la conţinutul episodului în cauză, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În scopul asigurării protecţiei copiilor în cadrul serviciilor de programe, legiuitorul a prevăzut că transmiterea unor astfel de programe, care prin conţinutul lor pot afecta dezvoltarea mentală sau morală a minorilor, se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la vizionarea programelor respective. Potrivit acestor norme, toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor, iar difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât interesul superior al copilului să nu fie prejudiciat.

Difuzarea unui astfel de program, într-un interval orar în care copiii au acces neîngrădit la vizionare poate fi deosebit de nocivă pentru aceştia, având în vedere lipsa lor de maturitate, care le afectează capacitatea unei reprezentări corecte a faptelor, precum şi curiozitatea sau tendinţa şi uşurinţa cu care aceştia pot imita comportamentul şi faptele adulţilor.

Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorii au obligaţia ca, atunci când aleg să difuzeze un program audiovizual, să ţină cont de criteriile de clasificare prevăzute de art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului, astfel încât copiii aflaţi la vârste la care nu au încă suficient discernământ ori informaţii şi cunoştinţe, să nu considere că utilizarea violenţei şi gradul de recurgere la aceasta pot constitui o variantă de comportament pe care o pot asimila unui model normal de viaţă, în care rezolvarea problemelor se face cu ajutorul violenţei şi prin folosirea unui limbaj agresiv.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi împrejurarea că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea prevederilor privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuală nr. TV 040.3/25.06.1993, al deciziei de autorizare nr. 101.0/24.03.1995 şi reautorizare nr. 101.1/10.02.2011, pentru postul de televiziune PRIMA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 19 alin. (2) lit. b), f) şi g) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.

C.U.I. 4747298 B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2, Bucureşti

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 619/01.11.20011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul PRIMA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului, întrucât episodul serialului „Iubiri secrete”, transmis în ziua de 15 august 2011, în care au fost prezentate scene de violenţă fizică, a fost difuzat într-un interval orar necorespunzător în raport de conţinutul său, fapt de natură a prejudicia dezvoltarea psihică, mentală şi morală a minorilor. Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu pot viziona programele respective."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate