Decizia nr. 636 din 03.11.2011

09.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. INTELSAT S.R.L.,

cu sediul în localitatea Suceveni, nr. 49, judeţul Galaţi CUI 14929181

pentru localitatea Suceveni, judeţul Galaţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Suceveni, judeţul Galaţi, aparţinând S.C. INTELSAT S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. INTELSAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1085.1/03.07.2008 pentru localitatea Suceveni, judeţul Galaţi. Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că, în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. INTELSAT S.R.L., programul pentru adulti SUPER 1 TV era retransmis, în intervalul orar 01.00 – 05.00, în pachetul de baza (neexistand alte pachete opţionale), în restul intervalului orar fiind retransmis programul muzical MUSIC MIX. Acest fapt contravine dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor legale invocate, în sistem analogic, distribuitorii de servicii media audiovizuale pot retransmite serviciile de programe 18+ numai în intervalul orar 1,00 - 5,00, codat în cadrul unor pachete opţionale special dedicate adulţilor. Alin. (3) al aceluiaşi articol prevede că serviciile de programe 18+ pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, în pachete care conţin exclusiv astfel de programe, şi necondiţionat de achiziţia altor pachete de servicii.” De asemenea, s-a constatat că, la data controlului, S.C. INTELSAT S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. INTELSAT S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 18.01.2011, cuprinde 38 de programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în data de 18.10.2011, în localitatea Suceveni, judeţul Galaţi, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. INTELSAT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA în data de 18.01.2011, programele : PRO TV Internaţional, B1TV, AXN, DISCOVERY CHANNEL şi GSP TV, iar programele TVR3, TVR Iaşi, TVR INFO, TV5, AGRO CHANNEL şi THE MONNEY CHANNEL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise. Membrii Consiliului au mai constatat că S.C. INTELSAT S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR3 şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscrise în aviz programele TVR INFO şi TV5, la data controlului acestea nu erau retransmise. Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (1) din din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. INTELSAT S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1085.1/03.07.2008 pentru localitatea Suceveni, judeţul Galaţi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. INTELSAT S.R.L.,

Suceveni, nr. 49, judeţul Galaţi, CUI 14929181,

pentru localitatea Suceveni, judeţul Galaţi

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 636/03.11.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. INTELSAT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Suceveni, judeţul Galaţi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTELSAT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de cablu din localitatea Suceveni, judeţul Galaţi, difuzează program pentru adulţi în pachetul de bază, fapt ce contravine prevederilor art. 27 din Codul audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 74 din Legea audiovizualului, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise.”