Decizia nr. 641 din 03.11.2011

09.11.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELEPLUS SRL

Vaslui, Str. Gh. Doja nr. 32, judeţul Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Vaslui, judeţul Vaslui, aparţinând S.C. TELEPLUS SRL. Distribuitorul de servicii S.C. TELEPLUS SRL deţine avizul de retransmisie nr. A7166/03.12.2009, Anexa din 03.12.2009, pentru localitatea Vaslui, judeţul Vaslui.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELEPLUS SRL a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în ziua de 13.10.2011, în localitatea Vaslui, judeţul Vaslui, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. TELEPLUS SRL erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 16 programe : CHANNEL 1, ROMANTICA, CARTOON NETWORK, DOQ, STUDIOUL DE TELEVIZIUNE « TVT » (post local), PRO CINEMA, MINIMAX, GSP TV, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, NOROC TV, SPORT KLUB, FISHING&HUNTING, BBC, EUROSPORT, TLC, iar programele TVR Iaşi şi Party TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în localitatea menţionată mai sus.

Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Vaslui, judeţul Vaslui, a programului TVR Iaşi, înscris în oferta aprobată, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 82 alin. (1), distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR Iaşi). Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. TELEPLUS SRL şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv amenda contravenţională a cărei limită minimă este de 10.000 de lei. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Vaslui, judeţul Vaslui, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELEPLUS SRL cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Vaslui, judeţul Vaslui, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TVR Iaşi al Societăţii Române de Televiziune, a cărui retransmitere este obligatorie.”