Decizia nr. 654 din 11.12.2014

12.12.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. MEDIA STIL S.R.L.
 cu sediul în VASLUI str. Spiru Haret nr. 5, jud. Vaslui

 pentru postul MEDIA TV
 din BÂRLAD, str. Republicii nr. 176, jud. Vaslui

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 decembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la programele difuzate în perioada 24-30.11.2014 de postul MEDIA TV din Bârlad, jud. Vaslui.
 Postul de televiziune MEDIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L. (licenţa audiovizuală TV 273.2/19.05.2004, decizia de autorizare nr. 1100.0/09.05.2006 şi reautorizare nr. 1100.1/08.03.2012).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA STIL S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale articolelor 93, 128 alin. 1 lit. c) şi d) şi 130 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
 Conform prevederilor din Codul audiovizualului :

 • art. 93 : Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.
 • art. 128 alin. 1 : Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum :
   c) alte boli infecţioase grave ;
   d) cancer şi alte boli tumorale ;
 • art. 130 alin. (1) : Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente naturiste, care, după caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonoră şi scrisă :
   a) « Produs neatestat medical » ;
   b) « Metodă neatestată medical ».

 În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul MEDIA TV în perioada 24-30.11.2014, s-a constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

 Astfel, în timpul emisiunii „Privire în viitor” din 25.11.2014, a fost difuzat un calup de publicitate ce a conţinut două spoturi publicitare care au promovat două produse recomandate pentru îmbunătăţirea stării de sănătate. În primul spot publicitar a fost prezentat produsul HEPATITOLIZ, iar în cel de-al doilea spot a fost promovat produsul IMUNOMAX.

 Cele două spoturi au avut următorul conţinut :
 “Voce-off : HEPATITOLIZ 1 şi 2 produse entomoterapeutic destinat afecţiunilor hepatice, obţinut din substanţe de sinteză natural. Contribuie la procesele de regenerare ale ficatului, detoxifierea organismului, îmbunătăţeşte mecanismul fosfolipidic şi stabilizează membranele hepatocitelor. Face parte din categoria interferonilor naturali prin acţiunea substanţelor biologice active care inhibă sinteza proteinelor şi a acizilor nucleici virali. Dovedeşte puternice proprietăţi cheratolitice, antivirale, bactericide, antifungice, antireumatice şi anticancerigene. Acest produs este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul înainte de utilizare.”

 “Voce-off : IMUNOMAX este un produs entomoterapeutic ce conţine substanţe biologice active, accelerator al sistemului imunitar în perioada curelor de chimioterapie şi radioterapie, imunomodulator în stări de recidivare, recuperator în stările de convalescenţă, astenie, regenerator în ulcere trofice şi afecţiuni herpetice. Entomoterapia este un domeniu ştiinţific al viitorului, iniţiat de academician doctor docent Mircea Ciuhri, o ramură nouă a medicinei care soluţionează afecţiuni considerate până acum incurabile. Substanţele biologice active de origine entomoterapeutică din compoziţia Imunomax sunt reprezentate de o serie de proteine, substanţe antioxidante, enzime, aminoacizi esenţiali şi semiesenţiali, cu rol semnificativ în procesele regenerative ale organismului. Se obţine astfel recuperarea funcţiilor specifice ale diferitelor organe, ficat, splină, plămâni, sistem circulator şi digestiv, modelarea reacţiilor imune prin creşterea rezistenţei organismului la diferitele influenţe endogene şi exogene nocive, stimularea imunităţii nespecifice a organismului. Imunomax este recomandat drept un remediu adaptogen, antioxidant şi imunomodulator al stărilor imunodeficitare. Este un veritabil susţinător al rezistenţei organismelor supuse afecţiunilor cancerigene, tumorale, virale si imunodeficitare.”

 Analizând conţinutul celor două spoturi publicitare descrise mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare obiectivă a publicului, fapt contravine prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, raportate la cele ale art. 93 din Codul audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor, iar comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de informare corectă a publicului.

 Raportat la dispoziţiile invocate, Consiliul consideră că informarea corectă a publicului trebuie asigurată în toate programele difuzate, inclusiv în conţinutul spoturilor publicitare.

 Membrii Consiliului apreciază că, în cadrul spoturilor publicitare difuzate în timpul emisiunii “Privire în viitor” din 25 noiembrie 2014, a fost promovată ideea potrivit căreia produsele HEPATITOLIZ 1 şi 2 şi IMUNOMAX au proprietăţi de vindecare a unor afecţiuni cancerigene, tumorale, virale şi imunodeficitare, iar folosirea lor ar putea înlocui un tratament prescris de medic.
 Un astfel de conţinut este de natură a prejudicia sănătatea publicului telespectator, care, fără a consulta medicul, achiziţionează astfel de produse despre al căror conţinut se afirmă că au proprietăţi de vindecare a cancerului sau a altor boli tumorale.
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că, raportat la conţinutul celor două spoturi publicitare, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 128 alin. (1) din Codul audiovizualului, care interzic menţionarea în publicitate a unor indicaţii terapeutice referitoare la anumite boli infecţioase grave, cancer şi alte boli tumorale.

 De asemenea, Consiliul consideră că, prin difuzarea celor două spoturi publicitare, publicul nu a fost corect informat cu privire la obligaţia radiodifuzorului prevăzută la art. 130 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit căreia difuzarea publicităţii la produse şi tratamente naturiste trebuie însoţită de avertizarea sonoră şi scrisă : “Produs neatestat medical” şi “Metodă neatestată medical”.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

 Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L., pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale articolelor 93, 128 alin. 1 lit. c) şi d) şi 130 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), alin. (2) şi alin. (4) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. MEDIA STIL S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. 273.2/19.05.2004, al deciziei de autorizare nr. 1100.0/09.05.2006 şi reautorizare nr. 1100.1/08.03.2012, pentru postul de televiziune MEDIA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale articolelor 93, 128 alin. 1 lit. c) şi d) şi 130 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. MEDIA STIL S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MEDIA TV cu amendă de 10.000 de lei, întrucât, în cadrul spoturilor publicitare difuzate în timpul emisiunii “Privire în viitor” din 25 noiembrie 2014 au fost promovate două produse prezentate ca având proprietăţi de vindecare a unor afecţiuni cancerigene, tumorale, virale şi imunodeficitare, iar folosirea lor ar putea înlocui un tratament prescris de medic.

 Prezentarea sub această formă a celor două spoturi publicitare contravine prevederilor din Codul şi Legea audiovizualului, care stabilesc în sarcina radiodifuzorului obligaţia de a asigura informarea obiectivă a publicului, menţionarea în publicitate a unor indicaţii terapeutice referitoare la anumite boli infecţioase grave, cancer şi alte boli tumorale fiind interzisă”.

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.