Decizia nr. 655 din 11.12.2014

12.12.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. CITY NET S.R.L
 cu sediul în Piaţa Roman Vodă nr. 5 incinta Casa de Cultură, Roman, Jud. Neamţ CUI : 24381590

 pentru postul de televiziune TOPALL TV
 Str. Ştefan cel Mare, bl. M15, Roman, Jud. Neamţ

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 decembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la solicitarea nr. 12025/07.10.2014 privind acordarea Deciziei de Autorizare Audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune prin reţele de comunicaţii electronice pentru postul de televiziune Topall TV. Postul de televiziune Topall TV aparține radiodifuzorului S.C. CITY NET S.R.L, (licenţa audiovizuală TV-C 343.2/03.07.2007 elib. la 14.12.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1305.1-2/20.11.2007 elib. la 14.12.2011).

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CITY NET S.R.L a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b). Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.

 Observând cererea de modificare a licenței audiovizuale şi a deciziei de autorizare aparținând S.C. CITY NET S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat modificări în ceea ce priveşte structura asociaţilor începând din anul 2012, aşa cum reiese din Actul Constitutiv Actualizat nr. 3/27.12.2012 al S.C. CITY NET S.R.L., fără a solicita acordul Consiliului, care a luat la cunoștință despre această modificare în 2014 la data prezentei, când radiodifuzorul a depus toată documentația necesară analizării solicitării. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. CITY NET S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura asociaţilor fără a solicita acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.

 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CITY NET S.R.L., titular al licenţei audiovizuale licenţei audiovizuale TV-C 343.2/03.07.2007 elib. la 14.12.2007 şi a deciziei de autorizare audiovizuală nr. 1305.1-2/20.11.2007 elib. la 14.12.2011, pentru postul de televiziune „TOPALL TV”, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TOPALL TV cu somaţie publică, întrucât a modificat structura asociaţilor societăţii fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.