Decizia nr. 657 din 11.12.2014

13.12.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L.
 cu sediul în Str. Ştefan cel Mare nr. 91, bl. T4, mezanin, Judeţul Vaslui CUI : 26098302

 pentru postul de televiziune V24 TV
 Str. Ştefan cel Mare nr. 91, bl. T4, mezanin, Judeţul Vaslui

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 decembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări cu privire la solicitarea nr. 11188/24.10.2014 privind acordarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea unui serviciu de programe de televiziune prin reţele de televiziune terestră pentru postul de televiziune V24 TV.
 Postul de televiziune V24 TV aparține radiodifuzorului S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L., (licenţa audiovizuală TV001.3/06.01.1993 eliberată la 20.06.2012 şi decizia de autorizare audiovizuală - init. 052/27.09.1994, 052.2/11.05.2010 elib. la 11.05.2010).

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b). Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.

 Observând cererea de modificare a licenței audiovizuale şi a deciziei de autorizare aparținând S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat schimbarea structurii asociaţilor societăţii fără a solicita acordul Consiliului, acest fapt rezultând din conţinutul certificatului constatator nr. 13230/09.09.2014, precum şi din conţinutul contractului de închiriere nr. 319/25.07.2014, ambele depuse la C.N.A. de către societate în vederea obţinerii unei noi decizii de autorizare. Astfel, Consiliul a luat la cunoștință despre această modificare în data de 19.11.2014, când radiodifuzorul a depus toată documentația necesară analizării solicitării.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura acționariatului fără a solicita acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L., titular al licenţei audiovizuale licenţei audiovizuale licenţa audiovizuală TV001.3/06.01.1993 eliberată la 20.06.2012 şi decizia de autorizare audiovizuală - init. 052/27.09.1994, 052.2/11.05.2010 elib. la 11.05.2010, pentru postul de televiziune „V24 TV”, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat V24 TV cu somaţie publică, întrucât a modificat structura asociaţilor societăţii fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.