Decizia nr. 7 din 11.01.2011

11.01.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţiile emisiunii „Dan Diaconescu Direct" difuzate în perioada 4-8 ianuarie 2011 de postul de televiziune OTV.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 15 alin. (2) lit. b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în intervalul orar 06.00 - 22.00 nu pot fi difuzate emisiuni care conţin demonstraţii sau detalii importante privind tehnici criminale.

În fapt, în cadrul mai multor ediţii ale emisiuniii « Dan Diaconescu Direct » difuzate în perioada 4-8 ianuarie 2011, începând cu ora 18.00 sau, după caz, 19.00, postul OTV a dezbătut subiectul crimelor de la Cernavodă, cu privire la care au fost prezentate detalii importante referitoare la modul de comitere a acestora.

Membrii Consiliului au constatat că aceste emisiuni au fost difuzate în afara intervalului orar pentru care legiuitorul a prevăzut o astfel de posibilitate, respectiv 22.00 - 06.00.

Redăm din raportul de monitorizare :

"Emisiunea Dan Diaconescu Direct din 05.01.2011 a început la ora 19.06.

Dan Diaconescu : O parte dintre anchetatori susţin că, el, Bogan Mitu, a comis cele trei crime, dar împreună cu un complice, asta în casa din Cernavodă, acolo a acţionat complicele care a învelit cadavrele, le-a ascuns sub pat, respectiv în şifonier şi, oricum, Bogdan Mitu era mult prea firav pentru a face aceste crime cu o maximă cruzime. Am uitat să vă spun că ambele crime au fost comise cu zeci de lovituri de cuţit, adică peste femeie sunt 25 de lovituri de cuţit, iar în bărbat sunt 30 de lovituri de cuţit în zona gâtului, mai ales, dar şi în zona capului.
20:55:24 - Marian Garoafă : Intrarea la Garoafă este prin partea dreaptă la unchi-su prin partea stângă, şi e o cameră, o bucătărie. Intrarea în bucătărie, prima cameră şi o altă cameră mai mare, cam gen de sufragerie şi acolo ori că i-a aşteptat în casă... ori că... Dumnezeu poate să ştie ce s-a întâmplat. Din câte am înţeles şi eu din presă că au fost tăiaţi şi înţepaţi, pe la spate i-a luat.
Dan Diaconescu : Da, şi în zona gâtului. Asta e...
Marian Garoafă : Şi în zona gâtului"
....

"Emisiunea Dan Diaconescu Direct din 06.01.2011 a început la ora 19.06.

În a doua parte a emisiunii, cu menţiunea LIVE, moderatorul Dan Diaconescu şi invitaţii Mirela Ceanu şi Sorin Ovidiu Bălan au avut ca subiect asasinatul în serie din Cernavodă la familia Garoafă şi în care o să vedem cum stau lucrurile şi cu cadavrul tăiat cu ferăstrăul găsit astăzi în groapa de gunoi de lângă Lugoj. De fapt, găsit ieri, dar astăzi identificat ca fiind al unui bărbat de aproximativ 30 de ani cu păr negru şi e foarte posibil să fie Bogdan Mitu al nostru, dar o să vedem cine poate să taie atât de bine cu ferăstrăul şi în zona aceea a ţării. (...) el povesteşte că i-a luat 30 de minute să-l omoare pe ... domnul Garoafă, 30 de minute pe doamna Garoafă. Reamintim că sunt cam 30 de lovituri de cuţit în fiecare dintre ei, deci, dădea cam o lovitură pe minut.
Sorin Ovidiu Bălan : Adică se uita în ochii lor şi mai dădea o lovitură.
Moderatorul, referindu-se la victima din Lugoj, a citit de pe monitor :
20:29:18-Dan Diaconescu : Capul şi mâinile victimei au fost tăiate cu ferăstrăul, iar picioarele cu cuţitul, mai spun anchetatorii. Că şi asta-i important. Deci, s-a folosit şi un ferăstrău şi un cuţit."

Analizând modul în care postul de televiziune OTV a dezbătut în detaliu, în perioada 4-8 ianuarie 2011, subiectul referitor la crimele de la Cernavodă, membrii Consiliului au apreciat că o astfel de prezentare a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor.

Ca regulă de protecţie a minorilor, legiuitorul a instituit, la art. 15 din Codul audiovizualului, norme obligatorii pentru radiodifuzori referitoare la intervalul orar de difuzare a unor programe audiovizuale, precum emisiunile ce conţin detalii importante privind tehnici criminale.

Astfel, la alin. (2) lit. b) a articolului menţionat din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul a prevăzut că, în intervalul orar 06.00 - 22.00, nu pot fi difuzate emisiuni care conţin demonstraţii sau detalii importante astfel de tehnici.

Or, emisiunile au fost difuzate, după caz, fie începând cu ora 18.00, fie începând cu ora 19.00, ore la care copiii au acces neîngrădit la programele de televiziune.

Difuzarea unor emisiuni cu un astfel de conţinut, la o oră accesibilă minorilor, a încălcat principiul interesului superior al copilului, principiu statuat de întreaga legislaţie privitoare la drepturile acestuia, din care, o parte importantă o constituie legislaţia audiovizuală ce protejează aceste drepturi.

Consiliul a constatat că, prin prezentarea în emisiunile ce au dezbătut cazul crimelor de la Cernavodă a unor detalii importante privind tehnici criminale, radiodifuzorul nu a ţinut cont de obligaţia instituită în sarcina sa şi nu a asigurat, în cadrul programelor audiovizuale difuzate, o protecţie reală a copiilor, care sunt lipsiţi de maturitate, au un discernământ redus şi nu au capacitatea reprezentării faptelor şi consecinţelor ce decurg din acestea, precum şi gravitatea unor astfel de fapte.

Luând în consideraţie toate aceste aspecte, precum şi faptul că postul OTV a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1,
spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 7/11.01.2011 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în cadrul ediţiilor emisiunii « Dan Diaconescu Direct » difuzate în perioada 4-8 ianuarie 2011, începând de la ora 18.00, în care a fost dezbătut cazul crimelor de la Cernavodă, au fost prezentate detalii privind tehnici criminale, fapt ce contravine dispoziţiilor legale.

Potrivit Codului audiovizualului, pentru asigurarea protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe, difuzarea de emisiuni care conţin demonstraţii sau detalii importante privind tehnici criminale este interzisă în intervalul orar 06.00 - 22.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.