Decizia nr. 758 din 20.11.2012

20.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1,
C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În fapt, în perioada 09 - 15.11.2012, postul REALITATEA TV a difuzat emisiuni cu caracter electoral : informative, de promovare electorală şi de dezbatere electorală.

Conform art. 6 alin. (1) din Decizia 738/2012, pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiuni de promovare electorală, în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală.

Potrivit raportului sintetic prezentat în şedinţă, în cadrul emisiunilor de promovare electorală ale postului REALITATEA TV au fost difuzate materiale audiovizuale cu o durată de 1419 secunde pentru competitorul USL şi de 360 secunde pentru competitorul ARD.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat, pe de o parte, că radiodifuzorul a difuzat materiale de promovare electorală doar pentru doi dintre principalii competitori electorali, deşi lista formaţiunilor politice înscrise în cursa electorală este mult mai extinsă.

Pe de altă parte, Consiliul a constatat că durata materialelor de promovare electorală aferentă celor două formaţiuni politice, respectiv USL şi ARD, este vădit disproporţionată, diferenţa între timpul total alocat fiecăreia dintre competitori fiind foarte mare.

Având în vedere situaţia constatată, Consiliul a apreciat că difuzarea de către radiodifuzor a materialelor de promovare electorală a fost de natură să contravină dispoziţiilor legale referitoare la asigurarea unor condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu şi ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi de reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011 pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 3 şi art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor Deciziei privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului prin intermediul serviciilor media audiovizuale, întrucât promovarea electorală transmisă în perioada 9-15 noiembrie 2012 a privit doar doi competitori electorali, respectiv, USL şi ARD, iar în ceea ce priveşte timpul alocat promovării, acesta a fost vădit disproporţionat (USL - 1419 secunde, ARD - 360 de secunde).

Potrivit dispoziţiilor legale, radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.