Decizia nr. 759 din 20.11.2012

20.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., CUI 14954665
cu sediul în PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A
(Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, jud. Prahova

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

Conform art. 6 alin. (1) din acelaşi act normativ, pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiuni :
a) de promovare electorală - în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, acestea se vor încadra în timpii de antenă acordaţi fiecărui competitor electoral ; la posturile private de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, accesul, contra cost, al competitorilor electorali va respecta condiţiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare ;
b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor sau, după caz, a reprezentanţilor competitorilor electorali ; accesul candidaţilor şi al reprezentanţilor competitorilor electorali la emisiunile de dezbatere electorală este gratuit.

În fapt, în perioada 09 – 15 noiembrie 2012, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat emisiuni informative în cadrul cărora au fost prezentate ştiri electorale, emisiuni de dezbatere electorală şi de promovare electorală, după cum urmează :

PDF - 117.3 ko
Tabel

Faţă de datele menţionate, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală şi de promovare electorală difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 şi 9 din Decizia 738/2012.

Astfel, conform datelor menţionate, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală situaţia numărului prezenţelor competitorii electorali a fost următoarea : cei ai USL au avut 49 de prezenţe în studio, prin telefon au intervenit de 13 ori, iar în direct 4 ; cei ai ARD au avut 32 prezenţe în studio, au intervenit de 3 ori prin telefon, iar în direct o dată ; cei ai PP-DD au avut 5 prezenţe în studio ; cei ai UDMR, prin telefon au avut o intervenţie ; cei ai PER au avut 2 prezenţe în studio ; cei ai PSDM au avut o prezenţă în studio.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

De asemenea, în aceeaşi perioadă monitorizată, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor de promovare electorală au fost promovaţi numai competitorii electorali ai USL, durata materialelor de promovare fiind de 3572 secunde.

Procedând astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din decizia invocată, conform cărora în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 din acelaşi act normativ, campania electorală trebuie să servească interesului general al publicului şi al competitorilor electorali, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului, iar votul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura principiile enunţate în materie de campanie electorală, astfel încât activităţile de campanie şi programele politice ale tuturor competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat, iar candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Pentru toate aceste argumente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011 pentru postul ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. pentru postul ROMÂNIA TV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ROMÂNIA TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile de dezbateri electorale şi de promovare electorală difuzate în perioada 09-15.11.2012 nu a asigurat condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.