Decizia nr. 766 din 22.11.2012

22.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L.,
cu sediul în Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, sc. D ap. 5 jud. Suceava, CF 15091678

pentru postul de televiziune 1 TV BACĂU
Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 35A, jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Serviciul Inspecție cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune 1 TV BACĂU aparţine radiodifuzorului S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1344.0/23.10.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 8 alin. (1) : Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

În fapt, în perioada 09 - 20.11.2012, (defalcat pe doua perioade 09-13 și 14-20) postul 1 TV a difuzat emisiuni informative în care au fost prezentate informații despre activitățile de campanie.

PDF - 76.6 ko
Tabel

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 și 8 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit materialului sintetic prezentat în şedinţă, în cadrul emisiunilor informative ale postului 1 TV difuzate în perioada menţionată, au fost transmise știri cu conținut electoral, în care competitorii au beneficiat de un număr de prezenţe, după cum urmează : USL - 110 prezenţe, ARD – 45 prezențe, PP-DD – 19 prezenţe, PER – 13 prezențe, UDMR – 13 prezențe, în timp ce alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat) nu au beneficiat de nicio prezenţă.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile informative cu caracter electoral difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a prezentat, în mod echilibrat, echitabil şi corect, activităţile de campanie ale tuturor competitorilor electorali, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) din aceeaşi decizie, dispoziţii potrivit cărora emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat desfăşurarea campaniei electorale, astfel încât activităţile de campanie ale competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat şi toţi candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, ţinând cont şi de faptul că un post de televiziune implicat în reflectarea campaniei electorale reprezintă sursa cea mai “accesată” de public în vederea informării sale.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. LIGONE INTERNAŢIONAL S.R.L., având licenţa audiovizuală nr. TV 382/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr.1344.0/23.10.2007 pentru postul 1 TV BACĂU, se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 3 și 8 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NEPTUN TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 8 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile informative difuzate în perioada 09-20.11.2012 nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.