Decizia nr. 922 din 14.09.2010

14.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CABLU LINE TV S.R.L.
cu sediul în localitatea GIROV, com. GIROV, jud. Neamţ
Cod postal 0617210
Cod unic de inregistrare :26472945

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8371/17.06.2010 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea GIROV, jud. Neamţ, aparţinând S.C. CABLU LINE TV S.R.L.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CABLU LINE TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul tip videotext cu denumirea “INFO TV”, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea are dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Conform art. 58 din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

De asemenea, cu ocazia controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în data de 25 august 2010, în localitatea GIROV, jud. Neamţ s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice, S.C. CABLU LINE TV S.R.L. retransmitea următoarele programe, fără să deţină aviz de retransmisie : CARTOON NETWORK, KANAL D, TARAF TV, U TV, PRIMA TV, ANTENA 1, TVR 1, TV 5, NATIONAL TV, REALITATEA TV, PVTV, TVR 2, TRINITAS, FAVORIT TV, TVR 3, ETNO TV, TVR INFO, MINIMAX, OTV, TVR CULTURAL, TVR IASI, B1 TV, ANTENA 3, PAPRIKA, NEPTUN TV, KISS TV, DOQ TV, N 24 PLUS şi INFO TV (PROGRAM TIP VIDEOTEXT).

Această faptă contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai în baza avizului eliberat de Consiliu. În cazul în care S.C. CABLU LINE TV S.R.L. nu intră în legalitate, atât cu privire la difuzarea programului tip videotext cu denumirea „INFO TV” pentru care nu deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, cât şi cu privire la faptul că retransmite servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie, Consiliul va sesiza organele de cercetare penală.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea S.C. CABLU LINE TV S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j) şi k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : S.C. CABLU LINE TV S.R.L. se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1), art. 58 alin. (1) şi art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.