Decizia nr. 924 din 04.12.2012

04.12.2012


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. împotriva Deciziei nr. 772/22.11.2012

Drobeta-Turnu Severin Str. Băile Romane nr.1, Jud. Mehedinţi

pentru postul de televiziune RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN

Întrunit în şedinţa publică din data de 04 decembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 772/22.11.2012 prin care această societate a fost sancţionată cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

În susţinerea contestaţiei S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. invocă faptul că „pentru emisiunile de promovare electorală toţi competitorii electorali au fost invitaţi la sediul societăţii în vederea informării asupra ofertei electorale şi a tarifelor practicate, urmând ca în funcţie de solicitări să se facă proramarea participării la aceste emisiuni”.

În raport de aceste argumente, membrii Consiliului au constatat că solicitarea de revocare a deciziei contestate este neîntemeiată, în condiţiile în care sancţiunea nu a fost aplicată pentru emisiunile de promovare electorală, ci pentru că în cadrul emisiunilor informative şi a celor de dezbateri electorale difuzate în perioada 09-20.11.2012 radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia 738/2012.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia formulată de S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 772/22.11.2012, ca neîntemeiată.