Decizia nr. 942 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. STAIU DAMIR SNC împotriva Deciziei C.N.A. nr. 861/17.08.2010

S.C. STAIU DAMIR SNC. C.U.I. R 5877598
Str. Toamnei nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 12
SLATINA Jud. OLT

Întrunit în sedinţa publică din data de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată S.C. STAIU DAMIR SNC, înregistrată la C.N.A. sub nr. 11973/15.09.2010, împotriva Deciziei C.N.A. nr. 861/17.08.2010 prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma analizării argumentelor invocate în susţinerea contestaţiei, membrii Consiliului au constatat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate, pentru următoarele considerente :

Împrejurarea că pe rolul instanţei există un litigiu în faza procesuală a recursului, între societatea dumneavoastră şi CNA, nu este de natură să conducă la revocarea actului contestat, în condiţiile în care prezenta contestaţie are ca obiect Decizia nr. 861/17.08.2010, iar cauza dedusă judecăţii are ca obiect Decizia 178/19.01.2010, deci acte administrative distincte.

Cu privire la neînţelegerile existente între societatea dumneavoastră şi postul PRO TV, vă precizăm că acestea sunt de natură exclusiv contractuală, faţă de care instituţia noastră este terţă parte, nefiindu-ne opozabile.

În ceea ce priveşte demararea formalităţilor pentru obţinerea acordurilor de la ceilalţi furnizori de servicii media, Consiliul vă reaminteşte că retransmisia acestor programe poate fi posibilă numai după înscrierea lor în structura ofertei de programe, pentru a cărei modificare este necesar obţinerea, în prealabil, a acordului CNA.

Or, la data controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA în data de 30.06.2010, în localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea, acesta a constatat că S.C. STAIU DAMIR SNC retransmitea în plus, faţă de oferta aprobată de Consiliu, mai multe programe, fără ca, în prealabil, acestea să fie aprobate de Consiliu, aşa cum prevede expres art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, motiv pentru care Consiliul v-a sancţionat, prin decizia pe care o contestaţi, cu amendă în cuantum de 10.000 lei, sumă ce reprezintă cuantumul minim prevăzut de lege.

Referitor la afirmaţia dumneavoastră potrivit căreia CNA ar aplica amenzi „non stop când procesul este în curs", vă învederăm că exitenţa unui litigiu pe rolul instanţelor de judecată pentru o anumită faptă nu este de natură să limiteze aplicarea dispoziţiilor legale pentru săvârşirea altei fapte, care şi din punct de vedere temporal este situată diferit.

Faţă de solicitarea dumneavoastră cu privire la „suspendarea amenzilor pe un termen de 90 de zile până la rezolvarea situaţiei", Consiliul vă reiterează faptul că această cerere este inadmisibilă, aşa cum vi s-a mai precizat prin Decizia 881/17.08.2010, pentru motivele arătate în cuprinsul respectivei decizii.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.