Decizia nr. 943 din 23.09.2010

23.09.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INFO EURESHOP SRL
Bucureşti, Calea Rahovei nr. 266 -268,
SC Electromagnetica SA, corp 60 etaj 3, sector 5

pentru postul de televiziune CANAL TELESHOP

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 septembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 11889/13.09.2010, prin care radiodifuzorul S.C. INFO EURESHOP SRL a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul CANAL TELESHOP, după expirarea perioadei de 90 de zile de întrerupere a difuzării serviciului de programe.

Radiodifuzorul S.C. INFO EURESHOP SRL deţine licenţa audiovizuală nr. S-TV 105.1/21.12.2004 şi decizia de autorizare nr. 868.1/26.07.2005 pentru postul de televiziune CANAL TELESHOP.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că acesta nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 8284/16.06.2010, S.C. INFO EURESHOP SRL a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pentru postul CANAL TELESHOP timp de 90 de zile, motivând că s-au produs unele defecţiuni tehnice la serverul de emisie pe satelit, dar că, în termenul solicitat, va remedia defecţiunile şi va înlocui echipamentul de emisie.

Prin adresa de răspuns nr. 8389/17.06.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul CANAL TELESHOP, în perioada 15 iunie - 12 septembrie 2010, cu menţiunea că reluarea emisiei va trebui anunţată la C.N.A.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe CANAL TELESHOP, radiodifuzorul a transmis la C.N.A. o nouă adresă, înregistrată cu nr. 11889/13.09.2010, prin care a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul CANAL TELESHOP, invocând faptul că furnizorul de echipamente a livrat un echipament ce nu corespondea parametrilor ceruţi.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe CANAL TELESHOP pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. INFO EURESHOP SRL pentru postul CANAL TELESHOP şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.