Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 21 noiembrie 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

21.11.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate (dl. Radu Călin Cristea nu a fost prezent în momentul votului)

I. Discuții cu Președintele Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova. Consiliul a aprobat în unanimitate Acordul de colaborare dintre Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova și C.N.A. (dl.Radu Călin Cristea nu a fost prezent în momentul votului)

II. Avize de retransmisie (eliberări, modificări).

2 avize noi și 30 modificări avize – DA – Unanimitate (dl. Radu Călin Cristea nu a fost prezent în momentul votului)

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 116.8 ko
Eliberari avize 21.11.2019

PDF - 96.3 ko
Modificari avize 21.11.2019

III. Decizii de autorizare.

Radio Transilvania Beiuș - DA – Unanimitate (dl.Radu Călin Cristea nu a fost prezent în momentul votului)

IV. Adresa nr. 12189/18.11.2019 de la SAS MEDIART - Notificare cu privire la programul MUSEUM (Franţa), program retransmis prin reţele de comunicaţii.

S-a luat la cunoștință

V. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Noi :

1. Antena 1 :

1. Emisiunea Acces direct difuzată în perioada 01 – 21.10.2019 - cu reclamații (persoane lezate)

Amânat

2. Emisiunea Acces direct difuzată pe data de 27.09.2019 și emisiunea Observator difuzată pe 20.09 și 14.10.2019 – cu reclamație (persoană lezată)

Nu au fost constatate abateri

3. Emisiunea Chefi la cuțite difuzată pe data de 29.10.2019 – cu reclamație (persoană lezată)

Nu au fost constatate abateri

2. Antena 3 – emisiunea Sinteza zilei difuzată pe 02 și 03.10.2019 - cu reclamație (persoană lezată)

Amânat

3. Antena 1, B1 TV, PRO TV, ZU TV, TVR 1, Europa FM, Radio Guerrilla, Kiss FM, Rock FM – emisiuni difuzate în perioada 15 – 31.10.2019 – autosesizare și reclamații

  • Antena 1 (3 rapoarte) - cu reclamații

Pentru emisiunea Acces direct din 31.10.2019 – încălcarea art. 39.2 din Legea audiovizualului și emisiunea Chefi la cuțite din 28.10.2019 – încălcarea art. 3.1 din Legea audiovizualului, art.19.2, lit.f și art. 21 din Codul audiovizualului – dl. Radu Herjeu a propus amendă în cuantum de 25.000 de lei

Dl. Răsvan Popescu a propus amendă 10.000 de lei pentru emisiunea Chefi la cuțite din 28.10.2019 – încălcarea art.19.2.lit.f din Codul audiovizualului

Propunerea d-lui Radu Herjeu de amendă 25.000 de lei a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Răsvan Popescu a votat pentru amendă 10.000 de lei/dl. Radu Călin Cristea nu a votat niciuna din propuneri) (d-na Borsos Orsolya nu mai participă la discutarea următoarelor subiecte)

  • B1 TV – emisiunea de Știri difuzată pe data de 30.10.29019 – cu reclamație Adresă de atenționare – DA - 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu)
  • PRO TV (4 rapoarte) – cu reclamații

Pentru emisiunea Vocea României din 18.10.2019 – dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.18. 1 lit.b din Codul audiovizualului

Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu

D-na Monica Gubernat va face solicitare de rediscutare

Pentru celelalte emisiuni reclamate – nu au fost abateri

  • TVR 1 - emisiunea Matinalii din 22.10.2019

Adresă de atenționare - DA - 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu)

  • ZU TV - videoclipul Wiglle It difuzat pe 28.10.2019 – cu reclamație Nu au fost propuneri
  • Kiss FM, Radio Guerrilla, Rock FM, Europa FM – cu reclamații Nu au fost abateri

VI. Rapoarte ale Direcției Control :

A. Reportate :

1. TV Galați și posturi TV naționale – spotul publicitar Rhinxyl HA

  • La posturile naționale, spotul Rhinxyl HA respectă reglementările legale
  • Pentru TV Galați – decizie de intrare în legalitate a spotului Rhinxyl HA r- Unanimitate

2. Posturi radio și TV – rapoarte ale inspectorilor/monitorizări structură program

Consiliul a hotărât în unanimitate adrese de atenționare societăților care au modificat structura de program sub 5%

Consiliul a hotărât unanimitate somații publice societăților care au modificat structura de program peste 5%

Conform tabelului întocmit de către Direcția de specialitate și care este atașat extrasului de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 92.9 ko
DC-RMG 21.11.2019

B. Noi :

1. Actualitatea TV Pașcani – cu reclamație

Nu au fost abateri

2. News FM Pașcani – cu reclamații

Nu au fost abateri

3. Rețele CATV – sinteză controale inspectori

Consiliul a hotărât în unanimitate :

• distribuitorilor de programe care retransmit în plus sau în minus 5 programe – adrese de atenționare

• distribuitorilor de programe care retransmit în plus sau în minus mai mult de 5 programe și nu retransmit programele locale și regionale – somații publice

• distribuitorilor de programe care nu retransmit programele locale și regionale și au mai puțin de 5 programe în plus sau în minus - adrese de atenționare

Conform tabelului întocmit de către Direcția de specialitate și care este atașat extrasului de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 48.7 ko
Sinteza 21.11.2019

VII. Diverse.

* Referitor la Decizia Consiliului din sedința de pe data de 14.11.2019 privind sancționarea societății INES cu somație publică – Cosiliul a hotărât în unanimitate anularea deciziei de sancționare cu somație publică a societății INES