În atenția radiodifuzorilor, furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere și a distribuitorilor de servicii

10.12.2020


envoyer l'article par mail title=

În temeiul dispozițiilor Art. 2 alin. (5b) și Art. 28a alin. (6) din Directiva revizuită privind Serviciile mas-media audiovizuale (Directiva (UE) 2018/1808), Statele membre vor trebui să întocmească și să păstreze o listă actualizată a furnizorilor de servicii mass-media aflați în jurisdicția lor și să precizeze criteriile pe care se întemeiază jurisdicția acestora, iar Comisia Europeană se va asigura că listele respective sunt puse la dispoziția publicului într-o bază de date centralizată („baza de date privind jurisdicția”).

Întrucât Observatorul European al Audiovizualului („OEA”) operează încă din 2009, cu sprijinul Comisiei Europene, o bază de date publică, disponibilă online, a serviciilor mass-media audiovizuale difuzate în 41 de țări europene (plus Maroc), la care se vor adăuga platformele de partajare a materialelor video, Comisia și OEA au convenit asupra includerii informațiilor privind jurisdicția furnizorilor de servicii media audiovizuale în baza de date MAVISE. OEA actualizează anual această bază de date cu sprijinul rețelei sale de puncte de contact din cadrul autorităților de reglementare din domeniul audiovizualului.

Ca urmare a noilor prevederi ale Directivei (UE) 2018/1808 și exercițiului anual al OEA de actualizare a MAVISE, Consiliul Național al Audiovizualului solicită radiodifuzorilor, furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere și distribuitorilor de servicii care furnizează servicii de programe de televiziune și servicii media audiovizuale la cerere - în sensul definițiilor prevăzute la art. 1 pct. 1 - 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, să acceseze baza de date MAVISE la adresa https://mavise.obs.coe.int/, și să verifice conformitatea datelor cu situația la zi a serviciilor pe care le furnizați.

În cazul în care se impune o actualizare a datelor înscrise în MAVISE, aveți obligația de a comunica datele actualizate Biroului Licențe Autorizări din cadrul CNA, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2020.

Totodată, Consiliul Național al Audiovizualului atrage atenția că furnizarea de servicii media audiovizuale, în sensul definițiilor prevăzute la art. 1 pct. 1 - 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin orice tip de rețele de comunicații electronice, inclusiv internet, se supune următorelor obligații legale :
- solicitarea licenței audiovizuale, în cazul serviciilor de televiziune, în temeiul art. 50 – 55 din Legea audiovizualului ;
- notificarea serviciului media audiovizual la cerere , în temeiul art. 74 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

În cazul nerespectării acestor obligații, Consiliul Național al Audiovizualului va recurge la mijloacele legale de sancționare prevăzute la dispozițiile art. 90 alin. (1) lit. k) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Având în vedere migrarea serviciilor media audiovizuale către rețeaua de internet, în special serviciile media audiovizuale la cerere, denumite și servicii neliniare sau video on demand, reamintim faptul că procedura de notificare este reglementată în Decizia CNA nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere. La art. 1 din această decizie sunt definite cele două categorii de servicii neliniare, serviciu „video la cerere” și serviciu „video în reluare”.

După transpunerea Directivei (UE) 2018/1808, persoanele care furnizează servicii de platformă de partajare a materialelor video aflate sub jurisdicția României, definite la Art. 1 alin. (1) lit. aa) și da) din Directivă, se vor supune obligației de notificare. Până la momentul transpunerii noii Directive, în măsura în care furnizați sau intenționați să furnizați astfel de servicii de platformă, apreciem contribuția dumneavoastră la identificarea acestor platforme în vederea actualizării bazei de date MAVISE. În acest scop, vă rugăm să vă adresați Biroului Licenţe Autorizări.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Licenţe Autorizări, telefon 021.305.53.57.

Maria Monica GUBERNAT,

PREȘEDINTE