În atenția radiodifuzorilor

24.12.2013


envoyer l'article par mail title=

Ţinând cont de prevederile art. 89 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual conform cărora „ Jocurile de noroc pot fi difuzate în cadrul unui program audiovizual sau pot fi subiect al unei comunicări comerciale audiovizuale numai dacă sunt autorizate în condiţiile legii” şi având în vedere art. 26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare [„(1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoţional privind activităţile şi jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. (2) Desfăşurarea activităţilor de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activităţi cu caracter promoţional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) - i) ori activităţile şi serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul României, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei”],

CNA transmite radiodifuzorilor solicitarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc de a consulta ONJN în situaţia în care întocmesc, cu diferite societăţi comerciale, contracte de publicitate/ reclamă/ marketing privind jocuri de noroc, pentru a putea fi informaţi dacă acestea se desfăşoară legal pe teritoriul României şi pot fi promovate.

Conform art. 28 alin. (1) din OUG nr. 77/2009, “Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc”.