ORDONANŢĂ Nr. 21/2016 din 24 august 2016


envoyer l'article par mail title=

pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

EMITENT : GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN : MONITORUL OFICIAL NR. 658 din 29 august 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ARTICOL UNIC

(1) Termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 15 iunie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.

(2) Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015, până la care drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, se prorogă până la data de 31 august 2019, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 26 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care termenul se diminuează corespunzător.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează : Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, Delia Popescu

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu

Bucureşti, 24 august 2016. Nr. 21.