Proiecte PHARE

15.02.2008


envoyer l'article par mail title=

Drept urmare a implementării cu succes a proiectului Phare RO 0107.02 – Adoptarea şi implementarea acquis-ului în domeniul audiovizual, în intervalul 2002 – 2004 (asistenţă tehnică şi achiziţii, cofinanţare naţională de 30%), Consiliul Naţional al Audiovizualului beneficiază în prezent de un nou proiect Phare, şi anume : Phare 2004/016-772.03.15.01 – Consolidarea şi dezvoltarea expertizei profesionale a sectorului audiovizual din România.

Proiectul Phare 2004/016-772.03.15.01 Consolidarea şi dezvoltarea expertizei profesionale a sectorului audiovizual din România este finanţat integral din fonduri europene, prin Memorandumul de Finanţare 2004 şi va fi implementat în 2007 – 2008. Acest proiect de asistenţă tehnică este menit să îmbunătăţească experienţa personalului C.N.A privitoare la aplicarea acquis-ului european în domeniul audiovizual, având în vedere faptul că în prezent nu există nici un ghid de aplicare a acestuia. În acest sens, vor fi derulate activităţi precum :

  • analizarea dezvoltării pieţei audiovizuale româneşti (prin patru studii de specialitate), pentru a întări capacitatea C.N.A. de aplicare a acquis-ului comunitar într-o manieră eficientă şi transparentă ; tematica studiilor este următoarea : obişnuinţe, atitudini şi satisfacţie ale publicurilor de TV/Radio ; expunerea copiilor la programele de TV/Radio (modele culturale ale comportamentului de consum) ; influenţa media asupra comportamentului electoral ; influenţa publicităţii asupra copiilor ; dată fiind preconizata modificare a Directivei Televiziunea Fără Frontiere
  • formarea profesională a personalului C.N.A. referitoare la subiecte precum : protecţia minorilor, demnitatea umană, dreptul la replică, cotele europene, libertatea de expresie şi a vieţii private, interesul public, pluralismul şi informarea corectă ;
  • formarea profesională a personalului C.N.A. prin cursuri specializate de computer şi cursuri de limba engleză ;
  • trei vizite de studiu organizate la autorităţi de reglementare din Europa ;
  • o campanie media privind protecţia minorilor în domeniul audiovizual ;
  • două conferinţe şi două ateliere de lucru ;
  • publicarea a patru buletine informative despre cele mai noi evoluţii din sectorul audiovizual ;
  • editarea, publicarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor din cadrul proiectului.

În 2006, în cadrul C.N.A., Unitatea de Implementare a Proiectelor (U.I.P.) a asigurat pregătirea implementării proiectului Phare 2004/016-772.03.15.01 Consolidarea şi dezvoltarea expertizei profesionale a sectorului audiovizual din România, proiect de asistenţă tehnică, cu finanţare europeană 100%, în valoare de 800.000 € şi anume : redactarea termenilor de referinţă, a anunţului de licitaţie şi grilei de evaluare ; susţinerea evaluării procesului de pre-selecţie a ofertanţilor (în perioada aprilie-mai 2006) ; evaluarea licitaţiei finale, în cadrul procedurii competitive de negociere (în perioada septembrie-octombrie 2006), menţinând dialogul şi schimbul de documente oficiale dintre factorii implicaţi (Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, Delegaţia Comisiei Europene în România).

Consorţiul câştigător al licitaţiei este cel condus de Internews Europe, alături de Comisia Naţională pentru Radio şi Televiziune din Ungaria, Centrul pentru Jurnalism Independent şi Aşezământul Cultural Academia Caţavencu – Agenţia de Monitorizare a Presei.

În perioada 15 ianuarie 2007 şi 14 februarie 2008 au fost derulate cu succes toate activitatile prevazute in cadrul proiectului.