RECOMANDARE privind nivelul tăriei sonore în programele audiovizuale

Recomandarea a fost adoptată în ședința publică din data de 18 iunie 2013.


envoyer l'article par mail title=

Luând act de faptul că neuniformităţile de tărie sonoră, în interiorul programelor, între programe diferite ale aceluiaşi canal şi între diferite canale radio-tv, fac obiectul unui mare număr de reclamaţii ale ascultătorilor/telespectatorilor,
având în vedere experienţa altor state europene rezultată din aplicarea Recomandării EBU R128-2011 - „Normalizarea tăriei sonore şi nivelul maxim permis al semnalelor audio”, adoptată de European Broadcasting Union (EBU),
în scopul normalizării acestei situaţii prin stabilirea unei referinţe comune de măsurare,
în scopul conservării sunetului original/iniţial şi a valorii artistice a acestuia,
în urma analizării aspectelor tehnice specifice difuzării programelor audiovizuale aflate sub jurisdicţia României, a dezbaterilor pe aceste subiecte, avute în cadrul întâlnirilor de lucru ale Grupului LOUDNESS,
ţinând cont de dotările tehnice necesare staţiilor de radio-tv şi de distribuţie pentru realizarea setului de măsuri tehnice propuse,
în temeiul art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

RECOMANDARE

Art. 1.(1) Consiliul Național al Audiovizualului recomandă radiodifuzorilor, distribuitorilor de servicii de programe și furnizorilor de programe ca tăria sonoră medie să fie stabilită la valoare de -23 LUFS.
(2) Tăria sonoră medie, prevăzută la alin. (1), se măsoară în conformitate cu prevederile Recomandării EBU R128 - „Normalizarea tăriei sonore şi nivelul maxim permis al semnalelor audio”, adoptată de European Broadcasting Union (EBU), precum şi cu documentele precizate în anexa 1 a prezentei recomandări.
Art. 2. – (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului recomandă radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii de programe să efectueze reetalonarea lanţurilor de transmisie cu semnal de aliniere conform normelor ITU-R BS645, EBU R68-2000 şi EBU Tech Doc 3304, cu următorii parametri tehnici de nivel : -18dBFS / -4VU / 0.775V / 0 dBu / -6 DIN / 4 BBC.
(2) Reetalonarea lanţurilor de transmisie prevăzută la alin. (1) trebuie efectuată anual, indiferent de mediul de transmisie utilizat.
Art. 3. Prezenta recomandare se aplică radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii de programe aflaţi sub jurisdicţia României, în condițiile prevăzute în anexa 2 a prezentei recomandări.
Art. 4. Pe măsura implementării prezentei recomandări, radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii vor notifica Consiliul Naţional al Audiovizualului în acest sens, semnalând eventualele probleme de implementare.

LAURA GEORGESCU


PREŞEDINTE


Anexa 1 - Documente conexe Recomandării EBU R128

1. EBU Tech Doc 3304 – „Multi Channel Audio Line-up Tones”
2. ITU-R BS645 – „Test signals and metering to be used on international sound programme connections”
3. ITU-R BS1770 – „Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level”
4. EBU Tech Doc 3341 – „Loudness Metering : EBU Mode metering to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128”
5. EBU Tech Doc 3342 - „Loudness Range : A measure to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128”
6. EBU Tech Doc 3343 – „Practical Guidelines for Production and Implementation in accordance with EBU R 128”
7. EBU Tech Doc 3344 – „Practical Guidelines for Distribution of Programmes in accordance with EBU R 128”

Definiţii :

Program („Programme”) : Un material audio-video compact, de sine stătător sau doar audio, conceput pentru a fi prezentat în cadrul serviciilor media audiovizuale. În scopul prezentei recomandări, orice fel de comunicare comercială inclusă în cadrul unui serviciu media audiovizual se consideră program ;

Tăria Sonoră a Programului („Programme Loudness”) : Valoarea integrală a tăriei sonore pe durata unui program – Nivelul Tăriei Sonore a Programului este valoarea (în LUFS) a Tăriei Sonore a Programului ;

Variaţia în timp a Tăriei Sonore („Loudness Range” - LRA) : Distribuţia statistică a tăriei sonore în cadrul unui program, valorile extreme fiind, astfel, excluse. Se calculează conform algoritmului din standardul ITU BS1770.

Valoarea de vârf a amplitudinii semnalului, măsurată în dbTP („True Peak Level”) : Reprezintă valoarea instantanee a curbei de semnal audio a programului în domeniul de timp continuu, calculată conform standardului ITU BS1770, în relaţie cu referinţa scală completă (full scale).

Tăria sonoră medie („Integrated Loudness”) : Valoarea medie a tăriei sonore calculată printr-o metodă de evaluare cu prag (gating), pe ferestre temporale succesive, de 0.4 secunde, conform standardului ITU BS-1770.

Tăria sonoră de scurtă durată
(„Short term Loudness”) : Valoarea tăriei sonore calculată pe o fereastră temporală de 3 secunde, conform standardului ITU BS1770.

Tăria Sonoră instantanee („Momentary Loudness”) : Valoarea tariei sonore calculată pe o fereastră temporală de 0.4 secunde, conform standardului ITU BS1770.


Anexa 2 – Condiții de punere în aplicare

1. Nivelul tăriei sonore medii a serviciului de programe :

Tăria sonoră medie a serviciului de programe, măsurată pe un interval de 24 de ore, va fi stabilită la o valoare de -23 LUFS iar valoarea de vârf a amplitudinii semnalului nu va depăşi - 1 dbTP.

2. În cazul programelor cu o durată mai mică de 2 minute, tăria sonoră va avea următoarele valori :
a) tăria sonoră medie -23 LUFS ;
b) tăria sonoră de scurtă durată, de cel mult -20 LUFS ;
c) valoarea de vârf a amplitudinii semnalului nu va depăşi - 1 dbTP.

3. În cazul programelor cu o durată mai mare de 2 minute, tăria sonoră medie măsurată va fi de -23 LUFS ± 1 LU , iar valoarea de vârf a amplitudinii semnalului nu va depăşi - 1 dbTP. Variaţia în timp a tăriei sonore LRA (Loudness Range) va fi sub 20 LU şi, dacă este posibil, peste 5 LU.