RECOMANDAREA nr. 3/2015


envoyer l'article par mail title=

RECOMANDAREA nr. 3/2015

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, luând în considerare prevederile art.17 alin.(1) lit.e) privind competenţa Consiliului Naţional al Audiovizualului de a elabora instrucţiuni şi de a emite recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale, ţinând seama de prevederile Secţiunii a 10-a, Campanii noncomerciale, din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

RECOMANDARE

Consiliul recomandă radiodifuzorilor difuzarea, în categoria mesajelor de interes public, a spoturilor de informare a populației cu privire la situaţiile de risc care pot pune în pericol cetăţenii. Spoturile sunt puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cadrul Campaniei RISC.

Spoturile pot fi difuzate în condițiile art. 142 din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că potrivit art. 6 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, decizia editorială de difuzare aparţine exclusiv radiodifuzorului.

LAURA GEORGESCU

PREŞEDINTE