Scurtă prezentare

26.08.2013


envoyer l'article par mail title=


 Consilierii Biroului Licenţe Autorizări

 Acordă solicitanţilor îndrumări privind întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii licenţei audiovizuale pentru posturi de radio sau de televiziune cu difuzare terestră sau prin reţele de telecomunicaţii, verifică şi avizează documentaţiile ;

 Urmăresc activitatea posturilor de radio şi de televiziune deţinătoare de licenţe audiovizuale, în conformitate cu reglementările din domeniul audiovizualului : termenele de intrare în funcţiune a acestora, obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală, expirarea valabilităţii licenţelor şi prelungirea acestora, conform legii ;

 Acordă solicitanţilor îndrumări privind întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii / modificării avizului de retransmisie a programelor în reţele de telecomunicaţii, verifică şi avizează documentaţiile ;

 Acordă îndrumări solicitanţilor în vederea reactualizării grilelor de program a posturilor de radio şi de televiziune, precum şi a anexelor cu structura ofertei de programe retransmise în reţelele de telecomunicaţii, verifică şi avizează documentaţiile ;

 Se urmăresc modificările în situaţia juridică a societăţilor titulare de licenţe audiovizuale şi se actualizează permanent baza de date şi site-ului CNA cu privire la acţionariatul acestor societăţi.