Topul stațiilor TV pentru 2013, în vederea aplicării principiului „must carry”

25.07.2013


envoyer l'article par mail title=

pentru respectarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

I. Servicii de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România :

1. TVR 1
2. TVR 2
3. TVR 3
4. TVR NEWS
5. STUDIOUL TERITORIAL CLUJ (Judeţele CLUJ, BISTRIŢA-NĂSĂUD, SĂLAJ, BIHOR, SIBIU, MARAMUREŞ, SATU-MARE)
6. STUDIOUL TERITORIAL CRAIOVA (Judeţele OLT, VÂLCEA, GORJ, MEHEDINŢI, ARGEŞ, DOLJ, TELEORMAN)
7. STUDIOUL TERITORIAL IAŞI (Judeţele IAŞI, VASLUI, NEAMŢ, VRANCEA, GALAŢI, BOTOŞANI, SUCEAVA, BACĂU)
8. STUDIOUL TERITORIAL TÂRGU MUREŞ (Judeţele MUREŞ, ALBA, BRAŞOV, HARGHITA, COVASNA)
9. STUDIOUL TERITORIAL TIMIŞOARA (Judeţele TIMIŞ, ARAD, HUNEDOARA, CARAŞ-SEVERIN)


II. Servicii de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte :

TV 5


III. Servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi – în ordinea indicelui anual de audienţă (rtg% pe Whole Day, All + guests, pentru anul 2012) :

1PRO TV** 3.309
2 ANTENA 1* 2.495
3 KANAL D* 1.534
4 ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS 1.411
5 PRIMA TV* 0.877
6 REALITATEA TV 0.75
7 NAŢIONAL TV* 0.67
8 B1 TV 0.501
9 ROMÂNIA TV 0.481
10 ANTENA 2* 0.191
11 FAVORIT TV 0.16
12 TARAF TV 0.145
13 KISS TV 0.119
14 EUFORIA LIFESTYLE TV* 0.1
15 GSP-TV* 0.088
16 NAŢIONAL 24 PLUS* 0.068
17 U TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ 0.063
18 MUSIC CHANNEL 0.043
19 NEPTUN TV 0.015
20 NAŞUL TV 0.013
21 TRANSILVANIA L !VE 0.01
22 LOOK TV 0.01
23 H !T MUSIC CHANNEL 0.01
24 TV H 2.0 0.006
25 INEDIT TV 0.005

Sursa : ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU MĂSURAREA AUDIENŢELOR – ARMA

* Radiodifuzori care au transmis la CNA că nu deţin drepturi de autor şi drepturi conexe pentru difuzarea canalelor pe care le deţin pe noile tipuri de reţele de comunicaţii electonice.

** SC PRO TV SA, prin adresa nr. 1785/11.07.2013 înregistrată la C.N.A. cu nr. 7901/11.07.2013, în conformitate cu Decizia C.N.A. nr. 72/2012, a renunţat la principiul “must carry” pentru serviciul de programe “PRO TV”.


IV.1. Servicii de programe regionale aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia României :

PDF - 25.5 ko
Licențe regionale cu program local

IV.2. Servicii de programe locale aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia României :

Acestea pot fi accesate din lista Licenţelor audiovizuale pentru difuzarea terestră, prin satelit şi prin reţele de comunicaţii a serviciilor de programe de TELEVIZIUNE.

V. Servicii de programe destinate minorităţilor naţionale cu o pondere mai mare de 20%, aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia României :

ERDELY TV (minoritate maghiară : Judeţele Harghita – 84,61%, Covasna – 73,81%, Mureş – 39,26%, Satu Mare – 35,22%, Bihor – 25,92%, Sălaj – 23,07%)

VI. Servicii publice ale Societăţii Române de Radiodifuziune ; programe de radiodifuziune naţionale şi locale, private :

Acestea pot fi accesate din lista Licenţelor audiovizuale pentru difuzarea terestră, prin satelit şi prin reţele de comunicaţii a serviciilor de programe de RADIODIFUZIUNE.


Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare

Selecţie articole :

ART. 74
(1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.
(2) Pentru obţinerea avizului distribuitorii au obligaţia de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise.
 #M9
(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
(4) Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite fără drept un serviciu de programe.
(5) Persoana care intenţionează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere are obligaţia să transmită către Consiliu, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, o notificare cu privire la această intenţie, care trebuie să conţină cel puţin datele menţionate la art. 48 lit. a) - c).

ART. 82
 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.
 #M9
(2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.
 #B
(3) În mediul rural, pentru reţele cu mai puţin de 100 de abonaţi Societatea Română de Televiziune poate asigura gratuit recepţia programelor publice, în vederea retransmisiei.
(4) În localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective.
(5) În limita posibilităţilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice vor include în ofertele lor de programe serviciile publice ale Societăţii Române de Radiodifuziune, ale unui program de radiodifuziune naţional şi ale unui program de radiodifuziune local, private.

ART. 90
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte :
 a) difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor ;
 b) utilizarea de tehnici subliminale în cadrul comunicării comerciale audiovizuale ;
 c) utilizarea comunicării comerciale audiovizuale cu conţinut publicitar mascat ;
 d) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică ;
 e) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală ;
 f) exploatarea licenţelor audiovizuale de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora ;
 g) programarea şi furnizarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1) - (7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41 şi ale art. 85 alin. (3) - (9) ;

 #M11
 h) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) şi ale art. 58 alin. (1) ;
 #M9
 i) retransmisia de către un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) şi nu a obţinut autorizaţia de retransmisie ;
 j) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de programe, cu încălcarea prevederilor art. 74 şi 82 ;
 k) furnizarea unui serviciu media fără a deţine licenţă audiovizuală sau în lipsa notificării prevăzute la art. 74 alin. (5) ;
 l) refuzul furnizorului sau distribuitorului de servicii media de a comunica personalului de control, în condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (3), informaţiile solicitate
.
 #M11
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.
 #B
(3) În cazul în care Consiliul decide că efectele unei fapte prevăzute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somaţie publică de intrare în legalitate.
(4) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta lege se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite anterior, pe o perioadă de cel mult un an.
 #M11

ART. 90^1
(1) Constituie contravenţii şi următoarele fapte :
 a) transmisia serviciilor de programe fără licenţă de emisie, licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru sau autorizaţie tehnică ;
 b) nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condiţiilor din licenţa de emisie, din licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru sau din autorizaţia tehnică ;
 c) fapta titularului licenţei de emisie ori a titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de a refuza să se supună controlului sau să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite documentele solicitate.
 (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 100.000 lei.

 #M11

Decizia nr. 72 din 02 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie