Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 22.10.2019

22.10.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 22.10.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice o amendă de 10.000 de lei pentru postul Pro TV, deoarece la difuzarea emisiunii „Șefi sub acoperire” (ediția din 03.10.2019) radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”.

De asemenea, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare privind ediții ale emisiunilor matinale difuzate de 8 posturi centrale de radio (Digi FM, Gold FM, Radio Guerrilla, Kiss FM, Pro FM, Rock FM, Virgin Radio și Radio ZU) în luna septembrie 2019. S-au avut în vedere respectarea dispozițiilor legislației audiovizualului privind protecția minorilor, protecția demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine, asigurarea informării corecte şi a pluralismului, precum și comunicarea comercială audiovizuală. Constatând încălcări ale dispozițiilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual, CNA a decis să sancționeze cu câte o somație publică posturile Gold FM pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) și Rock FM pentru nerespectarea dispozițiilor art. 15 alin. (1).

Totodată, pentru nerespectarea prevederilor Codului audiovizualului, membrii Consiliului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor publicitare, difuzate de posturile de televiziune, aferente campaniilor de promovare a produselor :
- „ProstaGood” difuzat cu încălcarea prevederilor art. 120 alin. (1) și (3) (perioada monitorizată 16-22.09.2019) ;
- „Prestogel” , pentru încălcarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) (perioada monitorizată 16-22.09.2019) ;
- „Telekom WiFi” , pentru nerespectarea prevederilor art. 93 alin. (1) (perioada monitorizată 30.09-06.10.2019).

În aceeași ședință, CNA a decis să aplice o somație publică societății Estrada TV S.R.L. pentru nerespectarea dispozițiilor art. 50 alin. (1) și art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : art. 50 - (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. ; art. 58 - (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

De asemenea, Consiliul a aprobat solicitarea de acordare a licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice a societății JOB TV SRL din Ploiești pentru Job TV din București (licență locală pentru București).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 15 - (1) Este interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00 - 20,00 de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament vulgar, trivial, obscen.
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (...) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 120 - (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi. (…)(3) Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă.