Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.11.2019

07.11.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 07.11.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :
- Antena 3, pentru că nu a ținut cont de prevederile art. 40 alin. (1) și (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunii de dezbatere electorală „Ediție Specială” din 30.10.2019 ;
- B1 TV, pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului în edițiile din 28.10 și 04.11.2019 ale emisiunii „Lumea lui Banciu” ;
- Digi 24, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, în cadrul ediției din 31.10.2019 a emisiunii „Jurnalul de seară” ;
- Europa FM, pentru că, la difuzarea emisiunii „Piața Victoriei” din 31.10.2019, postul nu a ținut cont de prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia CNA nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică societatea Realitatea Media S.A. pentru posturile Realitatea FM din București, Cluj și Sulina, deoarece nu a respectat dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor TV aferente campaniilor de promovare pentru produsele :
- „Simpliq”, difuzat cu încălcarea prevederilor art. 93 alin. (1), art. 94 și art. 101 din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : 14-20.10.2019) ;
- „Neomagni Forte”, pentru că nu respectă dispozițiile art. 93 alin. (1) din Cod (perioada monitorizată : 14-20.10.2019).

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea de acordare a licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice a societății BEST MIXMEDIA SRL Câmpina pentru Party Mix 4K / Party Mix HD/Party Mix din București.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (…)
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 94 - În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri : a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie ; b) să fie redată la viteză normală de citire.

Art. 101 - Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile.

Decizia nr. 781 din 03.09.2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

ART. 5 - (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni : a) de promovare electorală - în care candidaţii și/sau reprezentanții lor îşi prezintă şi promovează programele politice, activităţile de campanie electorală ori propria candidatură ; acestea vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor, precum şi a jurnaliştilor, analiştilor, consultanţilor politici şi altor invitaţi ; emisiunile vor fi semnalate pe toată durata acesteia prin marcajul „dezbatere electorală”.