Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.11.2019

14.11.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 14.11.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- Amendă de 10.000 de lei postului PRO TV, deoarece la difuzarea în data de 05.10.2019 a filmului „Deadpool” au fost încălcate prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 raportat la art. 19 alin. (2) lit. a), b) și c) din Decizia CNA nr. 220 /2011, precum și art. 21 lit. d) și art. 24 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La stabilirea sancțiunii s-au avut în vedere și nerespectarea dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, la difuzarea ediției din 13.10.2019 a emisiunii „MasterChef România” ;
- Somație publică postului Antena 1, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Cod la difuzarea ediției din 10.10.2019 a emisiunii „Acces direct” ;
- Somație publică postului Europa FM, pentru încălcarea art. 2 alin. (1) , cu trimitere la art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 781 din 03.09.2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României. [Art. 2 - (1) Candidaţii au acces, egal şi gratuit, la serviciile de radio şi de televiziune, publice şi private, numai în emisiunile precizate la art. 5 şi în conformitate cu dispoziţiile art. 36 şi art. 40 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 5 - (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni : (...) b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor lor, precum şi a jurnaliştilor, analiştilor, consultanţilor politici şi altor invitaţi ; emisiunile vor fi semnalate pe toată durata acesteia prin marcajul « dezbatere electorală ».]

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică societatea Sud Media Production SRL pentru postul TV Sud din Târgu Jiu, județul Gorj, pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) și art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, analizând avizele de retransmisie și constatând încălcarea dispozițiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504 / 2002, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică societățile AKTA TELEKOM SA, DIGITAL CABLE SYSTEM SA, RCS & RDS SA și INES GROUP SRL.

În aceeași ședință, Consiliul a decis rediscutarea sancțiunii adoptate în ședința din 31.10.2019 privind aplicarea unei amenzi de 10.000 de lei pentru Întreprinderea Individuală Toader Marcel / Vrancea. În urma rediscutării, Consiliul a decis anularea amenzii și aplicarea unei somații publice pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului [„Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu”].

După analizarea sintezelor întocmite de Direcția Control cu privire la respectarea legislației audiovizualului de către societățile de cablu (CATV), constatând nerespectarea, după caz, a art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului și/sau a art. 82 alin. (2) din aceeași Lege, membrii Consiliului au decis să sancționeze cu câte o somație publică următoarele societăți :

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare
Art. 39 - (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Art. 74 - (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Art. 82 - (...) (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 19 - (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ; b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ; c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ;
Art. 21 - Categoriile în care se clasifică programele, în funcţie de criteriile precizate la art. 19 alin. (2), sunt următoarele : d) programe interzise minorilor sub 15 ani, denumite în continuare programe 15 ;
Art. 24 - (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00. (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.