Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 28.11.2019

28.11.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 28.11.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului B1 TV, pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului în edițiile din 18, 19 și 20.11.2019 ale emisiunii „Lumea lui Banciu” și în ediția din 15.11.2019 a emisiunii „Se întâmpă acum” [Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă] ;
- amendă de 5.000 de lei postului TVR 1, deoarece în ediția din 13.11.2019 a emisiunii „România 9” au fost încălcate prevederile art. 66 și cele ale art. 67 din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Antena 3, deoarece la difuzarea ediției din 16.11.2019 a emisiunii „Descoperiți” nu a ținut cont de prevederile art. 47 alin. (4) din Codul audiovizualului și nici de cele ale art. 40 alin. (5) din același Cod la difuzarea ediției din 17.11.2019 a emisiunii „Sinteza zilei” ;
- somație publică postului Digi 24, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (4) din Cod, în cadrul ediției din 24.11.2019 a emisiunii „Digi Matinal – Cotroceni 2019” ;
- somație publică postului Pro TV, pentru că, la difuzarea emisiunii „Vocea României” din 18.10.2019, cu redifuzare în data de 19.10.2019, radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Realitatea Plus. În emisiuni de știri și dezbateri difuzate în zilele de 13 și 15.11.2019, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 64 alin. 1 lit. a) și b) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;
- somație publică postului România TV, pentru nerespectarea prevederilor art. 8 din Decizia CNA nr. 781/2019 la difuzarea ediției din 24.11.2019 a emisiunii „Alege România, ora 19.00” și pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului în ediția din 12.11.2019 a emisiunii „Ultima oră”.

Ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să sancționeze societatea PAGINA CIUDATULUI SRL/NCN/CLUJ-NAPOCA/CLUJ cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Decizia CNA nr. 781 din 03.09.2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

În urma analizării rapoartelor privind emisiunile „În oraș cu Răzvan Grecu” și „În obiectiv” din 08.11.2019 difuzate de posturile News FM și, respectiv, Actualitatea Tv din Pașcani, Consiliul a decis ca radiodifuzorii să acorde dreptul la replică domnului Dumitru Pantazi, primar al municipiului Pașcani/Iași, în condițiile prevăzute de Codul audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 40 - (…) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
Art. 47 - (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.
Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

Decizia nr. 781 din 03.09.2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Art. 3 - (1) Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor ; c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.
Art. 8 - Cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9.