Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.12.2019

12.12.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 12.12.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze postul Pro TV cu somație publică. La difuzarea emisiunii „România, te iubesc !”, ediția din data de 10.11.2019, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit cărora „Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”.

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să sancționeze cu câte o somație publică următoarele societăți :
- Acum TV SRL/Acum TV/Onești/Bacau, deoarece în emisiunea „24 de Ore” difuzată în data de 04.11.2019 nu au fost respectate prevederile art. 66 [„În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”] și nici cele ale art. 70 alin. (1) din Codul audiovizualului [„În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora”] ;
- GREEN GOLD MEDIA TV SRL / KAPITAL TV / Petroşani/ HUNEDOARA, pentru că în cadrul emisiunii ”What”s up Romania” din data de 25.11.2019 postul nu a respectat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 raportate la dispozițiile art. 19 alin. (2) lit. d) și f) din Codul audiovizualului [art. 39 (2) „Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective” ; art. 19 (2) „Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (…) d) contextul în care este prezentat consumul de droguri şi alcool ; (…) f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor” ] ;
- PAGINA CIUDATULUI SRL/NCN CLUJ-NAPOCA/CLUJ-NAPOCA/CLUJ, deoarece radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului [„Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”]. Raportul de monitorizare a cuprins emisiuni difuzate în perioada 15-20 noiembrie 2019.

Biroul Informare și Relații Publice