Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.05.2020

12.05.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 12.05.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a autosesizării și a decis să aplice câte o somație publică următoarelor posturi :

- Pro X - pentru nerespectarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunii „Marea Țăcăneală” (raportul a cuprins edițiile din zilele de 30 și 31.03.2020) ;
- România TV - pentru încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea audiovizualului 504/2002 în cadrul rubricii „Un plus de sănătate” din data de 12.04.2020 ;
- Realitatea Plus - deoarece radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului la difuzarea, în emisiuni de știri și dezbateri din data de 12 aprilie 2020, a unor materiale referitoare la lucrători sezioneri români plecați în Germania ;
- Radio Guerrilla - pentru încălcarea dispozițiilor art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Minunatele aventuri vesele și triste ale lui Tetelu în lumea relațiilor de iubire” din data de 08.04.2020. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și nerespectarea art. 18 alin. (1) lit. (b) din același Cod.

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, membrii Consiliului au decis să sancționeze cu somație publică postul CNS Roman (Neamț), pentru că nu a respectat prevederile art. 65 lit. a) și nici pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) la difuzarea unei știri despre „metoda accidentul”, prezentată în grupaje informative din zilele de 9 și 10 aprilie 2020.

De asemenea, postul Tele 3 (Tg. Jiu) a fost sancționat cu somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (2) în cadrul emisiunii „A patra putere” din 15.04.2020.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 31 - (1) Plasarea de produse este interzisă.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;

Art. 40 – (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt ;

Art. 47 - (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice ;

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;

Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.