Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 03.06.2020

03.06.2020


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 03.06.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis sancționarea următoarelor posturi de televiziune :
- Pro TV, Realitatea Plus – câte o amendă de 5.000 de lei și B1 TV, România TVsomații publice, deoarece au difuzat știri privind viața privată a lui Ciprian Marica fără a ține seama de dispozițiile art. 30 şi de cele ale art. 33 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”, respectiv „Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia” (monitorizare 30.04 și 01.05.2020) ;
- România TVsomație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 47 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunii „Newsline”, ediția din 01.05.2020, ora 17.00, în cadrul căreia a fost difuzată știrea „Ultima oră : Bătaie în cartierul de romi, intervin 30 de polițiști”, și a emisiunii „România te vede” din 02.05.2020, printre titlurile afișate pe ecran : „Ciocniri violente între mafia din ţigănie, poliţie şi jandarmi”, „Jurnalistul care a anchetat clanurile transmite din ţigănie” [„Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe”].
De asemenea, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, membrii Consiliului au decis să sancţioneze cu câte o somație publică următoarele societăţi :
- Radio SRL (Radio Braşov) pentru ediţii ale emisiunii matinale din zilele de 07, 08 şi 11.05.2020, la difuzarea cărora au fost încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) şi b), ale art. 66 şi cele ale art. 67 din Codul audiovizualului ;
- Sein Media SRL pentru Electron M Bit din Paşcani la difuzarea, în data de 24.04.2020, a emisunii „Pulsul Zilei” în cadrul căreia nu au fost respectate dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul audiovizualului.
În aceeaşi şedinţă, ca urmare a analizării deciziilor de autorizare, Consiliul a decis sancţionarea cu somaţie publică a societăţii Teleson SRL pentru Radio Son ca urmare a nerespectării dispoziţiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277 / 2013.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bunăcredinţă.

Art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ; b) evitarea oricăror forme de discriminare. (2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

Art. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

DECIZIA nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.