Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 10.06.2020

10.06.2020


envoyer l'article par mail title=

În urma analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, Consiliul Național al Audiovizualului a decis, în ședința publică din data de 10.06.2020, aplicarea următoarelor sancțiuni :

- amendă de 20.000 de lei postului B1 TV pentru emisiunea „Bună, România” din data de 24.04.2020, difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b), art. 30 și art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus, pentru emisiunile „Jocuri de putere” din data de 03.05.2020 și „100%” din data de 01.05.2020, în cadrul cărora nu au fost respectate, după caz, dispozițiile art. 47 alin (3), art. 70 alin. (1), art. 64 alin. (1) lit. b) și art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, Consiliul a analizat o serie de rapoarte de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru modul în care a fost reflectat proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în perioada 29.04-01.05.2020 de posturile de televiziune Antena 3, B1 TV, Digi 24, România TV și Realitatea Plus. Constatând încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b), art. 66, art. 67 și art. 70 alin. (1), CNA a decis să aplice câte o amendă de 10.000 de lei posturilor B1 TV și Realitatea Plus. La stabilirea sancțiunilor s-au avut în vedere următoarele emisiuni : „Se întâmplă acum” (edițiile din 29, 30.04 și 01.05.2020), „Dosar de politician” din 29.04.2020 și „Bună, România” din 01.05.2020 la B1 TV, respectiv „Deschide lumea” din 29.04.2020, „Legile puterii” din 29 și 30.04.2020 și „Jocuri de putere” din 29.04.2020, la postul Realitatea Plus.

În urma analizării solicitărilor privind eliberarea deciziilor de autorizare și de modificare a licențelor audiovizuale, Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancționarea cu câte o somație publică a societăților Qattro Consult SRL (Nemere) din Sfântu Gheorghe și SC Argeș Expres SRL (Argeș Expres FM) din Curtea de Argeș pentru nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2013. La societatea Qattro Consult SRL s-a reținut și nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 54 - (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ;

Art. 30 - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Art. 47 - (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

Art. 70 - (1) În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 - (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;