Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 11.06.2020

11.06.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 11.06.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 25.000 de lei postului Kanal D pentru emisiunea „Puterea Dragostei”, ediții difuzate în perioada 17.04 – 06.05.2020 fără a fi respectate prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, raportate la cele ale art. 19 alin. (2) lit. f) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și încălcarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. a) și ale art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului ;
- amendă de 20.000 de lei postului Nașul TV pentru edițiile din 24, 25 și 29.04.2020 ale emisiunii „Nașul Special”, la difuzarea cărora nu s-a ținut cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici de cele ale art. 40 alin. (1), (2) și (5) din Codul audiovizualului ;
- amendă de 5.000 de lei postului România TV, deoarece radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 65 lit. a) și c) și nici pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului la difuzarea unor informații, în cadrul unor emisiuni de știri și dezbateri din 19.04.2020, cu privire la un accident de elicopter în care a fost implicat domnul ministru Marcel Vela în anul 2017 ;
- somație publică postului Prima TV pentru emisiunea „Starea Nației” din data de 21.04.2020, difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 39 - (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ;

Art. 19 – (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (…) f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (…)

(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă ;

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor ; (…) c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment.