Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 18.06.2020

18.06.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 18.06.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 20.000 de lei postului Realitatea Plus pentru edițiile din 18 și 25.05.2020 ale emisiunii „Jocuri de putere” moderate de Oreste Teodorescu. Prin modul în care au fost abordate subiecte precum autonomia Ținutului Secuiesc, situația minorităților etnice în Ungaria comparativ cu România, respectiv evenimentele din martie 1990 de la Târgu Mureș, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și b), art. 66, art. 67 și nici pe cele ale art. 40 alin. (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 10.000 de lei postului Nașul TV pentru ediția din 04.05.2020 a emisiunii „Nașul Special”, la difuzarea căreia nu s-a ținut cont de dispozițiile art. (3) alin. (2) din Legea audiovizualului și nici de cele ale art. 40 alin. (2) și (5) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Realitatea Plus pentru ediția din data de 23.05.2020 a emisiunii „România la apel”, difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului România TV pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunii „România te vede” din 06.06.2020.

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor întocmite pentru posturile din teritoriu de către Direcția Control, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :

- Tele 2 Drobeta (Drobeta-Turnu Severin), pentru că nu a respectat dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și nici pe cele ale art. 40 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului (monitorizare : emisiunile „Realitatea zilei” și „Știri” difuzate în zilele de 09.03, 27.03, 16.04, 04.05 și 05.05) ;
- Metronom FM (Râmnicu Vâlcea) pentru încălcarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului. Rapoartele au cuprins ediții ale rubricii „Comentariul zilei” din 29.05 și 01.06.2020.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt ;

(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt ;

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea ;

(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.