Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.07.2020

07.07.2020


envoyer l'article par mail title=

Somații publice : Antena 3 și Realitatea Plus

Întrunit în ședința publică din data de 07.07.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice somații publice următoarelor posturi :
- Antena 3 pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) și (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Raportul a cuprins edițiile din 06 și 07.06.2020 ale emisiunii „Obiectiv” ;
- Realitatea Plus pentru emisiunile „Realitatea Zilei” și „Deschide Lumea” din 30.06.2020, la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 66 din Codul audiovizualului ;
- Realitatea Plus pentru edițiile din 15 și 20.06.2020 ale emisiunii „100% Tu decizi”, difuzate cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) și ale art. 57 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor Direcției Control, constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică următoarelor societăți :
- Proton Production SRL (Ploiești TV) din Ploiești/Prahova pentru încălcarea dispozițiilor art. 96 alin. (1), conform cărora „comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise” (perioada monitorizată : 30.06-02.07.2020) ;
- Radio Panduru SRL (Radio Infinit) din Novaci/Gorj pentru nerespectarea prevederilor art. 139 și art. 40 alin. (1) în emisiunea „Știrile Infinit FM” de la ora 12.00, din data de 8 iunie 2020 ;
- New Image SRL (TV1 Satu Mare) din Satu Mare, pentru că, la difuzarea emisiunii „Direct la sursă”, ediția din 04.06.2020, nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (4).

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate pentru două spoturi pubicitare, difuzate de postul de radio Mediaș 725, aferente campaniei de promovare a magazinului „Aprov” (perioada monitorizată : 16-22.05.2020). La difuzarea acestor spoturi nu s-a ținut cont de dispozițiile art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt ;
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Art. 57 - (1) Dreptul la replică va fi difuzat gratuit, fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate : în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea ;

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 139 - Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.