Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 16.09.2020

16.09.2020


envoyer l'article par mail title=


Amendă : 5.000 de lei - Realitatea Plus ;

Somaţii publice : Antena 3 ; B1 TV ; Realitatea Plus

Întrunit în ședința publică din data de 16.09.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate referitoare la modul de desfășurare în spațiul audiovizual a primei săptămâni din campania electorală pentru alegerile locale din acest an (28.08-03.09.2020). Rapoartele de monitorizare au cuprins 7 posturi centrale de televiziune (Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea Plus, România TV, TVR 1 şi TVR 3) și 3 posturi de radio (Digi FM, RFI România, Radio România Actualităţi).

Constatând încălcări ale prevederilor Deciziei CNA nr. 475/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020, Consiliul a decis să aplice câte o somaţie publică următoarelor posturi :

- Antena 3, deoarece la difuzarea unui sondaj de opinie cu conținut electoral în ediţia din 31.08.2020 a emisiunii „Sinteza Zilei” nu s-a ținut cont de prevederile art. 11 alin. (1), iar la ediția din 03.09.2020 nu au fost respectate dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) ;

- B1 TV pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) la difuzarea emisiunii „Dosar de politician” din 30.08.2020. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) la transmiterea unui sondaj de opinie, în cadrul edițiilor informative din 31.08.2020, fără a preciza metodologia utilizată ;

- Realitatea Plus pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) în ediţia din 30.08.2020 a emisiunii „Culisele Puterii” şi ale art. 11 alin. (1) la difuzarea unui sondaj în ediţia din 31.08.2020 a emisiunii „Prime Time News” la care nu au fost precizate anumite informații, respectiv cine a solicitat sondajul, metodologia utilizată și dimensiunea eșantionului.

De asemnea, Consiliul a decis sancţionarea cu amendă de 5.000 de lei a postului Realitatea Plus, deoarece la difuzarea emisiunii „Breaking news” din 18.08.2020 a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora „Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”.

Ca urmare a analizării solicitărilor de decizii de autorizare, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică societatea Radio Guerrilla S.R.L. pentru posturile din Brăila, Craiova, Darabani, Iaşi, Roman, Timişoara şi Vaslui pentru nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277 /2013.

În aceeaşi şedinţă, CNA a aprobat solicitarea societății TEZAUR TV SRL București de acordare a licenței audiovizuale a pentru difuzarea națională prin rețele de comunicații electronice a serviciului de programe MELOS TV din București.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020

Art. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…) b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri ; c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor ; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Art. 8 (1) Emisiunile electorale şi cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 71 şi 72 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

Art. 11 (1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate în condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 - (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.