Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 22.09.2020

22.09.2020


envoyer l'article par mail title=


Amendă : 10.000 de lei România TV

Somaţii publice : B1 TV ; Realitatea Plus ; Antena 3

Întrunit în ședința publică din data de 22.09.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a autosesizării si a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 10.000 de lei postului România TV pentru emisiuni de știri și dezbateri difuzate în zilele de 29.07, 25 şi 26.08.2020, emisiuni în care s-au făcut referiri la Raed Arafat fără a respecta prevederile art. 40 alin. (2), 65 lit. a) și ale 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Au fost reținute emisiunile : „Ediție specială”, (29.07.2020, ora 20.00), „Știri” (ora 14.00) și „News Line” (ora 15.00) din 25.08.2020 și „Punctul culminant” (29.07, 25 și 26.08.2020, ora 21.00). La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și încălcarea dispozițiilor art. 65 lit. c) [„În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (...) c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment], printre titlurile afișate pe ecran fiind „Cum vrea camarila lui Arafat să traumatizeze copiii/Scandal monstru, copii ținuți departe de bunicii lor ”, „Ce au ajuns să facă trupele desepiste ale lui Arafat”, „Noile restricții și absurdități ale legii lui Arafat” ;

- somaţie publică postului Antena 3, deoarece la difuzarea emisiunii „Subiectiv”, ediția din 08.08.2020, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului, titrând : „Ticăloșie fără limite ! Cum se fabrică un „pozitiv”, „Revoltător, mort neinfectat, trecut la covid-19”, „Familia decedatului, mărturii șocante în direct”, „Familia : am demonstrat că nu avea covid-19”, „Familia decedatului : Puteți merge și la Iohannis !”.

De asemenea, CNA a analizat rapoartele de monitorizare privind modul în care a fost reflectată în spațiul audiovizual cea de a doua săptămână din campania electorală pentru alegerile locale din acest an (04-10.09.2020). Constatând încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului, Consiliul a decis să aplice câte o somaţie publică posturilor :

- B1 TV pentru ediția din 10.09.2020 a emisiunii „Bună, România !”, în cadrul căreia moderatorii au făcut comentarii cu privire la un incident în care ar fi fost implicat primarul Comunei Singureni în urmă cu câteva luni. La difuzarea acestei ediții nu s-a ținut cont de dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;

- Realitatea Plus, pentru că la difuzarea unor emisiuni din perioada 04-10.09.2020, a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), ale art. 8 alin. (3) şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 475/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.

În aceeaşi şedinţă, CNA a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control pentru posturile din teritoriu și a decis să aplice somații publice posturilor :

- Tele 2 Drobeta (Drobeta-Turnu Severin), pentru emisiunea „Ştirile Tele2” din 14.07.2020 în care a fost difuzat reportajul cu titlul „Secretarul PMP, Koler, politica şi gradele” fără a ţine cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului ;

- Metropola TV (Bucureşti), deoarece în ediţia din 17.08.2020 a emisiunii „Prime Time”, în care a fost invitat primarul Capitalei, postul nu a respectat prevederile art. 139 din Cod, potrivit cărora : „Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală”.

Consiliul a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control, pentru emisiuni destinate campaniei electorale difuzate de posturile de radio şi de televiziune din teritoriu în perioada 28.08 - 10.09.2020. Constatând nerespectarea prevederilor Deciziei CNA nr. 475 din 18 august 2020, CNA a decis să sancţioneze cu somaţie publică următoarele posturi :

- Litoral TV (Năvodari) pentru nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) în emisiunea „Ce frumos e la noi cu Gheorghe Haleţ”, difuzată în 09.09.2020, cu menţiunea „reluare” [În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali”] ;

- AS TV (Bistriţa) pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) la difuzarea rubricii de informații „Alegeri locale” , edițiile din 02 și 03.09.2020, în cadrul cărora au fost difuzate fragmente din emisiuni de promovare electorală ;

- Radio Metronom, pentru că radiodifuzorul a difuzat sporturile de publicitate electorală fără ca acestea să fie incluse în cadrul emisiunilor de promovare electorală sau de dezbatere electorală, încălcând astfel dispoziţiile art. 10 alin. (1).

Totodată, CNA a decis sancționarea cu somație publică a postului RTT Braşov, pentru încălcarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Cod conform cărora : „În programele de ştiri radiodifuzorii trebuie să asigure o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea partidelor parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de reprezentarea partidelor la nivel local.”

În urma analizării solicitărilor privind licențele audiovizuale, membrii Consiliului au hotărât să sancţioneze cu câte o somație publică societățile :

- TVMP SRL (Ploiești) pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)” ;

- Media Group SRL (Sălăjanul TV din Zalău) pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277 /2013 [„Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente : a) licenţa audiovizuală, în original ; b) decizia de autorizare, în original ; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k)”].

Biroul Informare și Relații Publice

--------------------------------------------------------------------------

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor ;

Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020

Art. 5(1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…) b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri ;

Art. 6 (1) În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală.

Art. 8 (3) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.

Art. 10 (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.