Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 15.12.2020

15.12.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 15.12.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare privind modul în care a fost reflectată în spațiul audiovizual cea de-a treia săptămână din campania electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. În perioada 20 - 26.11.2020 au difuzat emisiuni destinate campaniei electorale 18 posturi de televiziune și 7 posturi de radio cu acoperire națională. Constatând încălcări ale dispozițiilor Deciziei CNA nr. 603 din 21.10.2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, membrii Consiliului au decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 5.000 de lei postului România TV, deoarece la difuzarea emisiunilor „România exclusiv” și „România de poveste” din 21.11.2020 nu a respectat dispozițiile art. 9 lit. a), c) și e) [„Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii : a) să fie imparţiali ; (…) c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare (…) e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă dispoziţiile art. 8 alin. (1) și (2) și, după caz, prevederile art. 65 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii, după caz”] ;
- somație publică postului Antena 3 pentru încălcarea prevederilor art. 9 lit. a) ;
- somație publică postului B1 TV pentru nerespectarea dispozițiilor art. 9 lit. a) la difuzarea emisiunii „Dosar de politician”. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și încălcarea prevederilor art. 8 alin. (4), potrivit cărora „Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora”.

Totodată, ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite pentru perioada 20 – 26.11.2020, Consiliul a decis sancționarea cu somație publică a postului Realitatea Plus pentru încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) și (4) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Culisele statului paralel”.

În aceeași ședință, Consiliul a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control pentru modul în care posturile locale și regionale au reflectat cea de-a doua săptămână din campania electorală. În perioada 13 – 19.11.2020 au difuzat emisiuni destinate campaniei electorale 268 de posturi regionale și locale (130 de posturi TV și 138 de posturi radio). Pentru nerespectarea prevederilor Deciziei nr. 603 din 21.10.2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, CNA a aplicat câte o somație publică următoarelor posturi :
- Argeș TV (Pitești, Argeș) și Erdely TV (Tg. Mureș) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 10 [„În cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.] ;
- Balada TV (Bistrița, Bistrița Năsăud) și Unirea FM (Alba Iulia) pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) [„Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…) b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri”].

De asemenea, CNA a decis să aplice o somație publică societății Clever Media Network SRL/Looksport+/Looksport+HD din Cluj-Napoca, deoarece la difuzarea „Galelor UFC Las Vegas” din data de 29.11.2020, în intervalul orar 05:00-08:03, postul a încălcat prevederile art. 24 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

Membrii Consiliului au sancționat cu somaţie publică societatea EAGLE MEDIA COMMUNICATION S.R.L. (Radio Stil FM din Călărași) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 2 și art. 2^1 din Decizia CNA nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

De asemenea, Consiliul a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a societății SFM MEDIA TECH SRL București pentru serviciul de programe SIMFONICA din București.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00-6,00. (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie ;
Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (...) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Decizia CNA nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune
Art. 2 Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel:a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ;b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 2^1 (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.