Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 22.12.2020

22.12.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 22.12.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice câte o somație publică următorilor radiodifuzori :
- Pro TV, pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Decizia CNA nr. 603 din 21.10.2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 la difuzarea știrii cu titlul „Calcule pentru viitorul guvern” în ediția din 02.12.2020 a emisiunii Știrile Pro TV. [„Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate în condiţiile prevăzute de art. 77 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”] ;
- Pro TV pentru că a difuzat un spot de promovare a filmului „Hansel și Gretel, vânătorii de vrăjitoare” (marcaj 15) fără a ține cont de prevederile art. 24 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin. (1) și (2) lit. b) Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- Antena 3, deoarece în cadrul edițiilor din 21 și 28.10.2020 ale emisiunii „Sinteza Zilei”, nu au fost respectate dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) și, respectiv, cele ale art. 65 lit. c) din Cod ;

De asemenea, CNA a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate pentru spoturile TV aferente campaniilor de promovare pentru :
- iCredit, difuzat fără a se respecta dispozițiile art. 94 lit. a) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : 23-29.11.2020) [„În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri:a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie”] ;
- Lakalut Aktiv, transmis fără a se ține cont de prevederile art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului (monitorizare : 12, 18 și 21.11.2020) [„Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare”] ;
- Telekom , difuzat fără a se respecta dispozițiile art. 101 din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : 30.11-06.12.2020) [„Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile”].

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor întocmite de direcția Control, Consiliul a aplicat o somație publică postului Alfa Omega TV Timișoara pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului la difuzarea unei știri în data de 09.12.2020 .

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

DECIZIE Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 19 - (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (…) b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
Art. 24 - (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment.