Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.01.2021

12.01.2021


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 12.01.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite şi a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :

- amendă de 5.000 de lei postului Antena 1, pentru că, la difuzarea ediţiei din 08.11.2020 a emisiunii „iUmor”, postul a încălcat prevederile art. 40 alin. (7) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit cărora „Orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare sunt interzise în cadrul programelor audiovizuale, chiar dacă există acordul acestora”. La stabilirea sancțiunii s-au avut în vedere și ediţiile din 15 şi 22.11.2020, care au fost transmise fără a se ține seama de dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. b) din Cod [„Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen”] ;

- somaţie publică postului Inedit TV, deoarece în emisiunea „Luis Lazarus Live” difuzată în data de 18.11.2020 nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi nici cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul audiovizualului [art. 3 (2) „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor” ; art. 64 (1) „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”].

În aceeași ședință, CNA a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor TV aferente campaniilor de promovare pentru :

- RedBlocker, difuzat fără a fi respectate dispoziţiile art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată 15.11-07.12.2020)[„Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi”] ;

- OK Medical, spot ale cărui imagini nu respectă prevederile art. 93 (1) din Cod (perioada monitorizată 21-27.12.2020) [„Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practice comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare”] ;

- Asociația „Prețuiește Calitatea” - Pâine neambalată, spot în care apare afirmația potrivit căreia : „Zilnic apar aproximativ 500 de cazuri noi de Covid-19 din cauza consumului de pâine NEAMBALATĂ” . Spotul a fost difuzat cu încălcarea dispoziţiilor art. 93 alin. (1) şi ale art. 101 din Codul audiovizualului (perioada monitorizată 28.12.2020 - 03.01.2021) [art. 101 – „Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile”].

Biroul Informare și Relații Publice