Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 16.05.2023

16.05.2023


envoyer l'article par mail title=


Sancțiuni : amendă de 5.000 de lei – România TV ; somație publică – Prima TV ;
Decizie de intrare în legalitate – spotul TV „Dermaten”

Întrunit în ședința publică din data de 16.05.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze postul România TV cu amendă de 5.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, la difuzarea emisiunii „România de Poveste”, ediția din data de 19.03.2023 (titlu afișat : „Martor în instanță : Useristul a dat bani protestatarului șef”) [„În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”].

De asemenea, Consiliul a decis să aplice o somație publică postului Prima Tv pentru modul în care a difuzat inserturile grafice în timpul transmisiunii în direct a partidei de fotbal dintre România și Belarus din data de 28.03.2023. CNA a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 109 din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate pentru spotul TV aferent campaniei de promovare a suplimentului alimentar „Dermaten” , difuzat fără a se respecta dispozițiile art. 120 alin. (1) și (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „(1)Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi. (...) (3) Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă” (monitorizare : 20-26.03.2023 și 10-16.04.2023).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :
Decizia CNA 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual :
Art. 109 - (1) Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiei unei competiţii sportive inserturi grafice, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative : a) insertul grafic se difuzează numai în momentul în care se înlocuieşte un jucător sau când se modifică scorul ; b) durata unui insert să nu depăşească 10 secunde, iar durata totală de difuzare pe întreaga transmisie să nu depăşească două minute ; c) insertul grafic să fie plasat deasupra sau sub zona de difuzare a informaţiei prevăzute la lit. a) şi să nu depăşească dimensiunile acesteia.
(2) Dimensiunea casetei grafice a insertului grafic, gradul acesteia de transparenţă şi zona în care aceasta se plasează pe ecran se vor alege astfel încât să nu se aducă atingere integrităţii sau valorii competiţiei sportive în care este plasată.