Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 23.08.2023

23.08.2023


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
• somații publice – Antena Stars, Prima TV

Întrunit în ședința publică din data de 23.08.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice câte o somație publică posturilor :
- Antena Stars pentru încălcarea dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisunii „Acces direct”, ediția din 24.05.2023 [„În intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte”] ;
- Prima TV pentru emisiunea „Exclusiv VIP” din data de 09.05.2023, la transmiterea căreia nu s-a ținut cont de prevederile art. 42^2 din Legea audiovizualului nr. 504 /2002, potrivit cărora „În cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon « Telverde destinat victimelor violenţei domestice ».

În urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să aplice o somație publică societații INFO JUNIOR SRL/ INFO JUNIOR Vutcani (Vutcani - Vaslui) pentru că nu a respectat dispozițiile art. 13 alin. (4) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie [„În termenul prevăzut la art. 5, distribuitorii de servicii trebuie să solicite CNA modificarea avizului de retransmisie. În situaţia în care în oferta regională/locală nu sunt retransmise cel puţin două programe regionale/locale, dosarul de modificare a avizului de retransmisie va conţine şi o declaraţie pe propria răspundere în care vor fi menţionate solicitările primite şi motivele pentru care distribuitorul nu le-a dat curs”].

Biroul Informare și Relații Publice