Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 25.10.2023

25.10.2023


envoyer l'article par mail title=


Decizii de intrare în legalitate pentru FlexCredit, Selgros, Septovit Sinus, Gold Lutein, precum și pentru filtrul Aqua de la Extramall

Întrunit în ședința publică din data de 25.10.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite. Constatând încălcări ale prevederilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual, Consiliul a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor publicitare de televiziune aferente campaniilor de promovare pentru :
- FlexCredit. La difuzarea acestui spot au fost încălcate dispozițiile art. 94, potrivit cărora : „În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri : a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie ; b) să fie redată la viteză normală de citire”. Perioada monitorizată a fost cuprinsă între 21-27.08.2023 ;
- Selgros, spot difuzat cu nerespectarea dispozițiilor art. 83, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română”. În cadrul acestei comunicări comerciale, se face următoarea afirmație : „Voce off : (...) Între 1 și 14 septembrie, la Selgros găsești creioane colorate (...), doisprezece culori, la doar 7,79 lei per set.” (perioada monitorizată 11-17.09.2023) ;
- Septovit Sinus, pentru că la difuzarea spotului au fost încălcate dispozițiile art. 120 alin. (1), potrivit cărora : „Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi” (perioada monitorizată : 25.09 – 01.10.2023) ;
- Gold Lutein, deoarece spotul a fost difuzat fără a se ține cont de prevederile art. 93 alin. (1), conform cărora : „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare” (perioada monitorizată : 25.09-01.10.2023).

De asemenea, CNA a decis să emită o decizie de intrare în legalitate pentru spotul de teleshopping aferent campaniei de promovare a filtrului de apă Aqua de la Extramall. La difuzarea emisiunii de teleshopping de postul România TV în 24.08.2023, radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 93 alin. (1) și nici de cele ale art. 101 din Codul audiovizualului [art. 101 „Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile”].

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea societății EURO ETNIC S.R.L. (București) de acordare a licenței audiovizuale pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice (internet) a serviciului de programe Radio DA din București.

Biroul Informare și Relații Publice