Decizia nr. 477 din 17.09.2013 privind scoaterea la concurs a unor frecvențe pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră

19.09.2013


envoyer l'article par mail title=

În temeiul prevederilor art. 51, art. 52 şi art. 68 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 3, 4 şi 5 din Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori,

cu respectarea prevederilor art.15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare ;

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

D E C I Z I E :

Art. 1. - (1) Se scoate la concurs un pachet de frecvenţe pentru difuzarea unor servicii de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră.
(2) Lista frecvenţelor şi caracteristicile tehnice asociate acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1 (servicii de programe tematice) şi 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.
(3) Concursul de acordare a licenţelor audiovizuale se va desfăşura începând cu data de 28.10.2013.

Art. 2. – (1) În vederea participării la concurs, solicitanţii vor întocmi dosarele de înscriere la concursul conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b), d) – k), alin. (2) – (5) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.
(2) Proiectele editoriale, tehnice şi financiare, prevăzute la art. 4 alin. e), f) şi g) din Decizia CNA nr. 277/2013, vor fi prezentate în dosarul de solicitare atât în scris, cât şi pe suport electronic.

Art. 3. - (1) Dosarul, complet întocmit, va fi prezentat de către reprezentantul legal al solicitantului, spre avizare, comisiei de verificare constituite în acest scop la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului, până cel mai târziu la data de 18.10.2013, orele 16.00.

Art. 4. - Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Decizia CNA nr. 277/2013, la concurs pot participa numai solicitanţii care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (1) şi art. 47 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fără a mai fi nevoie de avizul tehnic eliberat de ANCOM prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c) din aceeaşi decizie.

PREŞEDINTE,

Laura GEORGESCU

PDF - 255.8 ko
Decizia CNA nr. 477/17.09.2013
privind scoaterea la concurs a unor frecvențe pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră

PDF - 69.8 ko
Anexa nr. 1 la Decizia CNA nr. 477/17.09.2013

PDF - 73.9 ko
Anexa nr. 2 la Decizia CNA nr. 477/17.09.2013


COMUNICAT cu privire la desfăşurarea concursurilor de acordare a licenţelor audiovizuale organizat de CNA prin Decizia nr. 477/17.09.2013 (modificată prin Decizia nr.534/15.10.2013) şi prin Decizia nr. 535/15.10.2013

Anunţ referitor la concursul pentru frecvenţa 106,2 MHz – Bucureşti