Comunicat de presă - Ședința din 03.12.2013, sancțiuni

03.12.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să sancţioneze cu somaţie publică postul de televiziune The Money Channel. Membrii Consiliului au analizat, ca urmare a unor reclamaţii, mai multe rapoarte de monitorizare privind emisiunile „Turist în ţara mea”, „La mare pressing”, „Săptămâna turistică”, „Business Resort”, „Business Boutique”, „Performanţă şi agricultură”, transmise în perioada iulie – august 2013 şi au constatat că au fost încălcate prevederile art. 29 alin. 1 lit. a) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea audiovizualului coroborate cu cele ale art. 103 alin. (1) şi ale art. 106 alin. (3), precum şi cele ale art. 102 alin. (1) din din Codul audiovizualulului [„art. 29 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise” ; „art. 27 (1) Publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor”].

De asemenea, Consiliul a decis să emită o decizie de acordare a dreptului la replică, până la data de 31.12.2013, doamnei Bogdan Denisa Gabriela, de către Mix TV (SC Canaris SRL) din Braşov.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul