Comunicat de presă - Ședința din 05.12.2013, sancțiuni

05.12.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aplice următoarele sancţiuni :

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Naţional TV, deoarece a transmis emisiunea „Iubire interzisă”, ediţia din data de 27.10.2013, fără a ţine cont de dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 19 alin. (2) lit. f) şi i) din Codul audiovizualului (art. 39 „(2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.”, respectiv, art. 19 alin. (2) lit. „f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ; (...) i) prezentarea femeii în ipostaze degradante”) ;

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Realitatea TV pentru emisiunile „Deschide lumea” (ediţia din 7.10.2013) şi „Jocuri de putere” (ediţiile din zilele de 7 şi 16.10.2013). După analiza rapoartelor de monitorizare, întocmite ca urmare a unor sesizări primite din partea SC Regional Air Sevices SRL - Aeroport Tuzla, respectiv din partea doamnei ministru Maria Grapini, s-a reţinut faptul că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi nici pe cele ale art. 67 din Codul audiovizualului, care stipulează că „(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ; (...) (2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţi, art. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii” ;

- somaţii publice posturilor România TV şi Realitatea TV, pentru că emisiunile „România în 60 de minute”, ediţia din data de 15.08.2013, respectiv „Reporterii Realităţii”, din data de 25.06.2011, au fost transmise cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, conform cărora : „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”. CNA a analizat aceste emisiuni, ca urmare a unei sesizări primite din partea SC Realitatea Media SA, privind drepturile de autor asupra unui material video „care cuprindea mărturia cutremurătoare a unui fost sef de secţie de la penitenciarul Baia Mare”, Ioan Chertiţie. Agenţia Naţională a Penitenciarelor a infirmat faptul că Ioan Chertiţie a „fost şef de secţie la Penitenciarul Baia Mare”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul