Comunicat de presă - Ședința din 28.01.2014 - sancțiuni

28.01.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis intrarea în legalitate în privinţa spoturilor publicitare pentru produsul „Savoria. Pâinea copiilor”, asigurarea de viaţă oferită de Red Sands Group şi 4Life Direct, precum şi pentru noua cartelă „MTV mobile powered by Cosmote” (Ana-B). După vizionarea spoturilor şi analiza rapoartelor de monitorizare, întocmite de direcţia de specialitate, Consiliul a constatat că la difuzarea acestor spoturi TV nu au fost respectate prevederile art. 93 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual („Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale”).

După analiza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie pentru reţeaua S.C SPEEDNET INTER SOLUTIONS SRL ca urmare a unei reclamaţii, membrii Consiliului au decis să sancţioneze societatea cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului (“Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului”) şi cele ale art. 27 alin. (2) lit. a) din Cod [“Serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii, dacă se respectă următoarele condiţii : a) criptat şi în cadrul unor pachete opţionale, special dedicate adulţilor, disponibile numai în intervalul orar 1,00 - 5,00, în cazul retransmisiei analogice].

De asemenea, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni pentru posturile din teritoriu :

- somaţie publică pentru postul RTT Braşov, deoarece în cadrul mai multor emisiuni informative nu au ţinut cont de prevederile art. 65 lit. a) din Codul audiovizualului, conform cărora „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor” ;

- somaţie publică pentru postul Transilvania Live ! Cluj-Napoca. Ca urmare a mai multor reclamaţii primite la CNA, au fost monitorizate diferite ediţii ale emisiunilor „Big Boletus”, „Casa poporului” şi „România de la A la Z”, din lunile octombrie şi decembrie 2013. Consiliul a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (3) şi art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului. [„Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”, respectiv „La difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice.”]

- somaţie publică postului Actualitatea TV Paşcani pentru emisunea „În obiectiv”, ediţia din data de 09.10.2013, pentru încălcarea art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului („În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.”)

- somaţie publică postului Informaţia TV / Satu Mare, deoarece emisiunea „Agenda publică”, ediţia din 22.11.2013 a fost transmisă cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit.b), art. 65 lit. c) şi art. 34 alin. (1) din Cod [„În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă” ; „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate” ; respectiv „Orice persoană are dreptul la propria imagine”.]

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul